Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

„Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“
 

 
 

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejňuje návrh koncepce

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“).

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s ustanovením § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout pod kódem koncepce MZP259K v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce.

Doba zveřejnění je 30 dnů od data vyvěšení.

  

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 29.6.2020 / 29.6.2020 | Zveřejnit do: 1.8.2020 | Úřední deska od-do: 29.6.2020-30.7.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze