Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Za nepovolené překročení maximální těžby hrozí vlastníkům lesa vysoké pokuty

Za nepovolené překročení maximální těžby hrozí vlastníkům lesa vysoké pokuty
Výše těžeb v lesích se mimo jiné řídí schváleným lesním hospodářským plánem a vlastník lesa nesmí povolenou výši překročit. „Žádost o změnu závazného ustanovení, tedy žádost o navýšení maximální celkové výše těžeb musí být Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušnému orgánu státní správy lesů, podána ještě před zahájením dalších těžeb. V opačném případě se vlastník lesa dopouští přestupku a může mu být uložena pokuta až do výše jeden milion korun,“ upozorňuje na zákonnou povinnost vedoucí krajského oddělení lesního hospodářství a myslivosti Jiří Bartoš.
 

 
 

Podle lesního zákona se přestupku dopustí fyzická i právnická osoba tím, že provede těžbu nad rámec schváleného plánu nebo další neoprávněnou těžbu překračující 3 m³ na 1 ha lesa za kalendářní rok nebo úmyslně těží v porostu mladším než 80 let. „V tomto kontextu je však důležité připomenout také legislativu vyvolanou požadavky evropského práva. Podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh je přestupkem mimo jiné také uvedení na trh nelegálně vytěžené dřeva, tedy například i dřeva, které bylo vytěženo nad rámec povolené maximální celkové výše těžby. Za takové jednání je možné uložit pokutu až do výše tři miliony korun,“ doplňuje důležité informace Jiří Bartoš a zároveň nabízí možnost konzultace problematiky závazného ustanovení – maximální celkové výše těžeb s pracovníky oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

 

Formulář pro podávání žádostí o změnu závazného ustanovení – maximální celková výše těžeb je ke stažení ZDE.


  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.4.2020 / 21.4.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze