Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora zemědělským podnikatelům a producentům potravin v souvislosti s COVID-19

aaa
Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část prostředků půjde také na boj proti kůrovci.
 

 
 

Rozpočet na Program rozvoje venkova se zvýší o 3,3 miliardy korun. Většina peněz, celkem 2,3 miliardy korun, by měla jít na investice do zemědělských podniků. Šest set milionů korun dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, zbylých 400 milionů korun dostanou lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem.


O 1 miliardu korun se také posílí rozpočet Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci stávajících programů PGRLF refunduje část předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, v jejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů v oblasti lesnictví.

Fond bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů. Bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu. 

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.   


Kromě finančních opatření došlo již také k prodloužení termínů pro podávání žádostí a dokumentace projektů (o 6 resp. 12 měsíců - více viz http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/ministr-toman-prijimame-opatreni-na.html). Dále má dojít také ke zjednodušení a snížení počtu kontrol.


Ministerstvo zemědělství dále spustilo na telefonním čísle 221 814 595 infolinku pro veřejnost a podnikatele, která je v provozu v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Pro písemné dotazy funguje mailová adresa krizovalinka@mze.cz.


Zdroj: www.eagri.cz


 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 31.3.2020 / 31.3.2020 | Zveřejnit od-do: 31.3.2020-30.9.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Podpora podnikání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze