Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh plánu péče o PP Obecník

 

 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán pověřený výkonem státní správy v oblasti ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4) písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 zákona o ochraně přírody, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Obecník (dále jen „PP“), která se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Žďár nad Sázavou, na území obce Horní Libochová (katastrální území Horní Libochová).

Plán péče se zpracovává a schvaluje na základě § 38 zákona o ochraně přírody. Plán péče je odborný koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu PP navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v PP a na její zabezpečení před nepříznivými vlivy okolí. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické a právnické osoby není závazný.

 

Připomínky k návrhu plánu péče lze uplatnit písemně na Krajském úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava do 30 dnů od doručení tohoto oznámení. O způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů sepíše orgán ochrany přírody protokol, kterým zároveň plán péče schválí.

 

Na projednávání plánu péče se nevztahují předpisy o správním řízení.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 17.3.2020 / 17.3.2020 | Zveřejnit do: 30.4.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze