Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce

"Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027"
 

 
 

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci dle § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek, zveřejňuje dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o oznámení koncepce

Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP266K.

 

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.

Doba zveřejnění je 30 dnů od data vyvěšení.

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 9.3.2020 / 9.3.2020 | Zveřejnit do: 13.4.2020 | Úřední deska od-do: 9.3.2020-9.4.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze