Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Porosty zničené kůrovcem je třeba nahradit smíšenými lesy

Porosty zničené kůrovcem je třeba nahradit smíšenými lesy
V úterý 18. února se v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství, zejména obnovu kalamitou poničených lesů, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Účastníky přivítal krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský, který ocenil práci lesníků, vyzdvihl jejích nasazení při zpracování kůrovcové kalamity a ujistil, že kraj je připraven i nadále finančně podporovat vznik druhově pestrých lesů. Pro letošní rok je v dotačním programu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2020 vyčleněno minimálně 30 milionů korun.
 

 
 

Na semináři vystoupili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a Ministerstva zemědělství.


V úvodní přednášce věnoval  profesor Otakar Holuša pozornost zejména optimální dřevinné skladbě, tvorbě porostních směsí a podpoře věkové a druhové diverzity jako cesty k trvale udržitelnému hospodaření. Václav Lidický zmínil postup Ministerstva zemědělství v podpoře lesního hospodářství, novou legislativu a očekávané změny v ní. V příspěvku Jana Lubojackého se přítomní seznámili s vývojem kůrovcové kalamity a prognózou jejího vývoje nejen na Vysočině. Dotační politiku kraje představil vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti Jiří Bartoš.  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.2.2020 / 20.2.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze