Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2020

Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2020
V úterý 7. ledna 2020 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila konference s názvem Dotační politika Kraje Vysočina pro rok 2020. Konference se zaměřila na ucelené představení dotačních programů, které Kraj Vysočina bude v letošním roce vyhlašovat, a nabídla zájemcům o dotaci možnost konzultací jejich rozvojových záměrů přímo na místě. Konference se zúčastnili nejen zástupci obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, ale i představitelé mikroregionů, místních akčních skupin, neziskových organizací a škol působících na Vysočině.
 

 
 

Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb regionu. Podporována je široká škála tematických oblastí od rozvoje venkova, místní agendy 21 přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu. „V letošním roce počítáme v rámci Fondu Vysočiny s 41 dotačními programy v celkovém finančním objemu více než 290 milionů korun,“ přiblížil Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a doplňuje: „Vedle těchto prostředků rovněž, obdobně jako tomu bylo v loňském roce, vyčleníme dalších 30 milionů korun na stále aktuální problematiku řešení následků sucha a kůrovcové kalamity, a to z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.“


Konference souhrnně představila všechny dotační programy, které zastupitelstvo kraje předpokládá v roce 2020 vyhlásit. Mezi programy se opět po dvou letech vrací Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020. Úplnou novinku pak představuje program pro obce a města na vybavení stomatologických ambulancí s alokací ve výši 1,5 milionu korun.


V rámci programu konference zazněly rovněž praktické informace týkající se předkládání žádostí o podporu a závěrečného vyúčtování projektů, a dále příklady nejčastějších pochybení, jichž se žadatelé a příjemci dopouštějí, včetně doporučení, jak se chyb vyvarovat. V odpolední části program pokračoval u 10 tematických kulatých stolů, kde měli zájemci o dotaci možnost podrobně konzultovat připravované projekty s garanty jednotlivých programů. „Velmi mne těší setrvalý zájem, který obce a další partneři z regionu o krajské dotační tituly projevují, o čemž svědčí i hojná účast na dnešní akci a zájem o konzultace rozvojových záměrů s garanty programů,“ doplnil Pavel Pacal.


Konference „Dotační politika Kraje Vysočina v roce 2020“ byla uspořádána s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.


dotace

dotace

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje 
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.1.2020 / 8.1.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze