Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2020

logo_Fond Vysočiny
Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky
 

 
 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 10. 12. 2019 schválilo další výzvu v oblasti podpory v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2020.


Cílem tohoto programu je podpora v oblasti cykloturistiky ve smyslu zkvalitňování komunikací sítě prioritně páteřních cyklotras s nadregionálním významem. Podpora je směřována do dvou oblastí:

- podprogram A - Projektová dokumentace

- podprogram B - Cyklotrasy a cyklostezky (údržba, opravy, rekonstrukce, výstavba MK a ÚK (cyklostezky + "komunikace pro cyklisty", objekty podmiňující jejich funkci)


Alokace grantového programu pro aktuální výzvu je v celkové výši 9 mil. Kč. Maximální výše možné podpory je 60 % z celkových uznatelných nákladů na jeden projekt maximálně však:

- podprogram A - 300 tis. Kč

- podprogram B - 500 tis. Kč (údržba, opravy a rekonstrukce) resp. až 2 000 tis. Kč (výstavba) 


Příjem žádostí je od 2. 3. 2020 do 13. 3. 2020 - POZOR na podmínky pro jednotlivé způsoby podání žádosti!


Realizace projektů: uznatelné náklady/zahájení projektu od 1. 3. 2020, ukončení realizace pak musí být nejpozději do 31. 10. 2021 včetně zaúčtování a uhrazení nákladů.


Kompletní znění výzvy, formulář žádosti a další náležitosti jsou ke stažení na odkazu https://www.fondvysociny.cz/dotace/ v sekci cestovní ruch (ID dotace FV02756).


Poz. Podprogram na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury cyklotras a služeb - odpočívky, parkování kol, půjčovny kol - byl "přesunut" do grantového programu Infrastruktura cestovního ruchu 2020 a rozšířen na všechny typy turistických tras.


Konzultace: Ing. Petr Stejskal, 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 8.1.2020 / 8.1.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Symboly kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze