Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Po třech letech se opět koná mezinárodní odborná konference Stříbrná Jihlava

Po třech letech se opět koná mezinárodní odborná konference Stříbrná Jihlava
Dnes dopoledne byl v prostorách sídla Kraje Vysočina zahájen 9. ročník třídenní konference Stříbrná Jihlava 2019. Tato prestižní mezinárodní akce se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, který osobně přivítal účastníky v krajském kongresovém sále: „Vážíme si toho, že tato konference k historii starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku má v našem kraji již dlouholetou tradici, která sahá až do devadesátých let minulého století, a přitom si udržela svoji odbornou úroveň a renomé. Dokonce se stále rozšiřuje počet zahraničních účastníků a zemí, ze kterých k nám přijíždíte. Program je nesmírně bohatý, a proto děkuji za přípravu a vítejte na Vysočině!“
 

 
 

Konference k historii starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku je letos rozdělena do devíti bloků, a to geologie, pravěká montánní archeologie a dolování v historické době, historie báňských regionů, mapování, 3 D modelování a prezentace montánních památek, montánní archeologie, Krušné Hory, Českomoravská vrchovina I. a II. část a varia. V průběhu dvou konferenčních dnů zde celkem zazní 35 příspěvků a další jsou prezentovány formou posterů umístěných před kongresovým sálem. Příspěvky budou rovněž otištěny ve sborníku, s jehož vydáním je rovněž počítáno. Přednášející přiblíží nejen výsledky nových výzkumů, ale i možnosti aplikace zcela nových metod při zkoumání i prezentaci v oborech geologie, pravěké montánní archeologie, dovolání v historii a dalších.

 

První konferenční den zakončí večerní oficiální přijetí účastníků na jihlavské radnici primátorkou města Karolínou Koubovou, která rovněž nad akcí převzala záštitu. V gotickém sále budou hosté seznámeni s historií havířských průvodů a prohlédnou si radnici. Vytrvalí účastníci si následně mohou ještě užít noční prohlídku Muzea Vysočiny Jihlava s archeologickou výstavou spojenou s prezentací originální kostýmů havířského průvodu. Páteční podvečer stráví účastníci na zrekonstruovaném hradě Roštejn, kde je pro ně připravena noční prohlídka s kulturním programem. Sobota 12. října je již tradičně vyhrazena celodenní exkurzi v terénu na Havlíčkobrodsku, konkrétně v lokalitách Utín, Stříbrné Hory a Koječín. 

 

Hlavním cílem konference konané v tříletých intervalech již od roku 1995 je sblížit odborníky i amatéry díky osobním setkáním i neformální atmosféře, která panuje během doplňkových aktivit a rozšířit mezinárodní spolupráci na vysoké úrovni.  Velký význam má výměna zkušeností a předávání si nových poznatků. Spolupořadateli jsou Muzeum Vysočiny Jihlava, Archaia Brno a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity Brno. Finančně je akce podpořena Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava. Vedle 65 tuzemských účastníků je přihlášeno více než 20 zahraničních, a to například z Německa, Rakouska, Polska, Velké Británie, Francie, Slovenska, Itálie a Švédska. V rámci devíti ročníků se konference již zúčastnilo celkem 428 účastníků z 10 zemí, otištěno bylo 1647 stran příspěvků a navštíveno 24 lokalit s najetými 967 kilometry.

 

stříbrná jihlava

stříbrná jihlava

 stříbrná jihlava

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.10.2019 / 10.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze