Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrý sluch není samozřejmostí

Mít dobrý sluch není samozřejmé a každý se o svůj sluch musíme starat. Klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením nemají často ideální podmínky pro speciální léčbu, a tak vznikl nápad vytvořit speciální projekt, který by těmto osobám pomohl při řešení jejich situace. Technologická agentura České republiky rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA podpořila projekt s názvem Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, který zkráceně nazýváme Projekt Sluch.
 

 
 

Hlavním příjemcem projektu je Vysoká škola polytechnická Jihlava a externím aplikačním garantem Kraj Vysočina. Dalšími účastníky jsou tři zařízení pobytových sociálních služeb, ze kterých se vybírali vhodní adepti pro vyšetření sluchu a jejich následnou korekci. Jedná se o tyto organizace: Domov Jeřabina Pelhřimov, Ústav sociální péče Nové Syrovice a Domov pro seniory Jihlava–Lesnov.


Součástí projektu je naučit pečující personál výše uvedených organizací orientačně provádět screening sluchu a naučit seniory používat diagnostikovaná sluchadla. Hlavním přínosem celého projektu bude vytvořená metodika individuálního plánování péče o seniory se sluchovými vadami zahrnující standardizované metody a postupy v péči o sluchově postižené seniory. Dalším přínosem bude zavedení nových přístupů, metod sociální a ošetřovatelské péče a využití technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů. Vytvořená metodika bude následně implementována ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina, kde přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotně-sociální péče.


V tuto chvíli se projekt nachází v úvodní části, kdy probíhá screening sluchových vad a dotazníkové šetření kvality života a proběhlo již vstupní foniatrické vyšetření vybraných klientů. V uplynulém týdnu rovněž proběhl úvodní seminář k problematice sluchových vad pro pracovníky zapojených organizací, kde se naučili pracovat se základními pomůckami pro korekci sluchových vad a předali si vzájemné zkušenosti z dosavadního průběhu projektu.


Již nyní je možné konstatovat, že u poloviny klientů, kteří absolvovali vstupní vyšetření, a byla jim diagnostikována sluchadla, došlo k výraznému zlepšení jejich sluchu a komunikačních dovedností. Už jenom to je veliký úspěch projektu, který bude pokračovat až do konce roku 2021. „V průběhu roku 2020 chceme ještě více propagovat problematiku osob se zhoršeným sluchem a v rámci mezinárodního dne sluchu připravujeme informační seminář pro širokou odbornou i laickou veřejnost, kde chceme informovat účastníky semináře o možnosti a řešení jejich situace,“ přiblížila Táňa Křížová z krajského odboru sociálních věcí.  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.10.2019 / 8.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze