Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zveřejnění návrhu koncepce

„Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“
 

 
 

„Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejňuje návrh koncepce

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“).

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního kraje. Příslušný úřad v souladu s § 10f odst. 2 věty druhé zákona upouští od konání veřejného projednání.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout pod kódem koncepce MZP262K v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce.

Doba zveřejnění je 30 dnů od data vyvěšení.

 

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 26.8.2019 / 26.8.2019 | Zveřejnit do: 30.9.2019 | Úřední deska od-do: 26.8.2019-26.9.2019
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze