Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

OP PIK - nově otevřené výzvy v programech Technologie, Poradenství, Obnovitelné zdroje energie a Smart grids I

aaa
Koncem července letošního roku vyhlásilo MPO nové výzvy v programech Technologie, Poradenství, Obnovitelné zdroje energie a Smart grids I.
 

 
 

Znění Výzvy X programu Technologie, jejímž cílem je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále jen MSP) prostřednictvím digitální transformace je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 23. 09. 2019, 10:00:00, ukončení příjmu pak na 16. 12. 2019, 10:00:00.


Znění Výzvy I programu Poradenství, jejímž cílem je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP prostřednictvím nákupu poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky, je k dispozici na webu API a na webu MPO.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 05. 08. 2019, 08:00:00, ukončení příjmu na 05. 12. 2019, 15:59:59.


Text Výzvy V programu Obnovitelné zdroje energie, jejímž cílem je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů, je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 02. 09. 2019, 14:00:00, ukončení příjmu na 31. 03. 2020, 23:59:59.


Text Výzvy V programu podpory Smart grids I, jejímž cílem je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie, je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 01. 10. 2019, 13:00:00, ukončení pak na 31. 03. 2020, 23:59:59.


Zdroj: www.agentura-api.org


 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 6.8.2019 / 6.8.2019 | Zveřejnit od-do: 6.8.2019-31.3.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze