Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Posuzování vlivů na životní prostředí koncepce - závěr zjišťovacího řízení

 

 
 

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje závěr zjišťovacího řízení ke koncepci

 

Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022

 

Do závěru zjišťovacího řízení a materiálů koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP263K nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Doba zveřejnění je 15 dnů od data vyvěšení.

  

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

  

 

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 11.7.2019 / 11.7.2019 | Zveřejnit do: 31.7.2019 | Úřední deska od-do: 11.7.2019-29.7.2019
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze