Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení koncepce

„Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022“
 

 
 

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci dle § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek, zveřejňuje dle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o oznámení koncepce

Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022

Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP263K.

 

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.

Doba zveřejnění je 30 dnů od data vyvěšení.

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 20.5.2019 / 20.5.2019 | Zveřejnit do: 25.6.2019 | Úřední deska od-do: 20.5.2019-20.6.2019
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze