Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu představuje skleněné objekty nejen z Vysočiny

Sklářská setkávání je název výstavy, která připomíná sklářské sympozium uspořádané ve sklárně AGS Svoboda Karlov v Kraji Vysočina v roce 2012 a cyklus sklářských workshopů pořádaných v Jihočeském kraji v letech 2013-2015 realizovaných jako součást aktivit přeshraničního projektu Porta culturae. Jejich účastníky byli prioritně umělečtí skláři z Vysočiny, Dolního Rakouska a Jihočeského kraje.
 

 
 

Pozvání na Sklářské sympozium Vysočina 2012 a téma To nejlepší, co ve mně je! do sklárny Jaroslava Svobody v Karlově u Žďáru nad Sázavou tehdy přijali mimo jiné Veronika Černá, Pavlína Čambalová, Alena Matějka, Sabine Müller-Funk a další zvučná jména. Cílem bylo přeshraničně poukázat na dlouhou tradici sklářského řemesla, vyzdvihnout zručnost a um současných sklářů, nabídnout sklářským výtvarníkům společnou tvůrčí atmosféru a milovníkům skla umožnit bezprostředně sledovat práci sklářských umělců v autentickém prostředí.


Z uceleného souboru vzniklých prací byly pro výstavu Sklářská setkávání aktuálně vybrány objekty, které jsou nyní k vidění ve výstavních prostorách Ausstellungsbrücke Úřadu Dolnorakouské zemské vlády v St. Pöltenu. Výstava je přístupná do 16. června 2019.


Slavnostního zahájení výstavy Sklářská setkávání v Dolním Rakousku ve středu 15. května 2019 se zúčastnila za Kraj Vysočina Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, Ladislav Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  Michal Kamp, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a Zuzana Nováčková, kurátorka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, která stojí za výběrem objektů vysočinské části výstavy.


Porta culturae byl projekt zaměřený na oblast kultury a umělecké tvorby a realizovaný na území Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v letech 2011-2013 v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007–2013. Výstupem byla tematicky pestrá řada přeshraničních výstav, koncertů, workshopů, konferencí a setkání, které zahájily a rozvinuly dlouhodobě vzájemné kontakty a podpořily dodnes velmi úspěšnou vzájemnou kulturní spolupráci výše uvedených regionů. Za Kraj Vysočina bylo odpovědným koordinátorem a partnerem projektu Porta culturae Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Téma sklo provází česko-rakouskou spolupráci i nadále, se skláři a jejich uměním se setkáme v řadě podob i v příštím roce.

 

DR

  • Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.5.2019 / 17.5.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Květen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze