Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo publikaci o národních dotačních zdrojích pro města a obce

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo publikaci o národních dotačních zdrojích pro města a obce
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR aktualizované vydání publikace Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů. Primárním cílem této publikace je shrnout všechny národní dotační možnosti do jednoho svazku tak, aby zejména města a obce měly jasný přehled, kde a na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky z národních zdrojů. V publikaci najdete aktualizované informace o více než 200 dotačních titulech vyhlašovaných v roce 2019, které zřizují jednotlivá ministerstva. Vybrané dotační tituly jsou řazeny podle odpovědného ministerstva a podporovaných oblastí a tak si každý zájemce nalezne strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, typech oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti. Publikaci je možné stáhnout v elektronické podobě na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.
 

 
 

„Tuto publikaci jako pomůcku pro obce vítám, protože zejména na malých obcích může být problematické se ve velkém množství dotačních titulů státu vyznat. Kraj Vysočina se snaží tuto problematiku zpřístupnit žadatelům odbornou konferencí a semináři připravovanými vždy na podzim kalendářního roku, kde jsou ve spolupráci s dotčenými ministerstvy prezentovány dotační programy, o které je mezi posluchači největší zájem,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.


Elektronická verze publikace je volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.5.2019 / 15.5.2019

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze