Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Zahájení příjmu žádostí do 2. kola kotlíkových dotací

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
(Tato informace se týká 2. kola KD - PR02270) V pátek 20. října 2017 od 7:00 bude zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro žadatele – vlastníky nemovitostí na území Kraje Vysočina. Pravidla pro poskytování těchto dotací jsou k dispozici v sekci Pravidla dotačního titulu. Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina pro osobní příjem těchto žádostí (POUZE PODÁNÍ) bude pro tento den zřízena v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava, v přízemí (viz mapka). Běžná podatelna krajského úřadu tento den listinné žádosti o kotlíkové dotace NEPŘIJÍMÁ. Na nádvoří areálu Krajského úřadu budou žadatelé vpuštěni přes vchod z ulice Ke Skalce nejdříve v 6 hodin ráno, do budovy Krajského úřadu pak pár minut před 7 hodinou. V místě podávání žádostí nebude možné jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.
 

 
 

Vjezd vozidly do areálu Krajského úřadu nebude (z kapacitních důvodů) žadatelům umožněn! 

Obálku s sebou!
Pro hladký průběh příjmu žádostí doporučujeme žadatelům, aby přinášeli obálky s žádostí a požadovanými přílohami zalepené, s vyplněným adresním polem v podobě: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a označené nápisem „Výměna kotle“, NEOTVÍRAT! 
Na obálku je dále vhodné uvést jméno a adresu žadatele. Přijatá obálka bude při příjmu označena identifikátorem a podacím razítkem, ke kterému bude připsán čas podání. Takto označená obálka bude žadateli okopírována a tato kopie bude sloužit jako doklad o přijetí žádosti, proto je vhodné pořízenou kopii pro případ potřeby uschovat.

mapa


Dne 19. 9. 2017 byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Příjem žádostí bude zahájen 20. října 2017 v 7:00 hodin. Přesné znění těchto Pravidel včetně dovysvětlující metodiky naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti a další potřebné přílohy a návody jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení pod ID podpory PR02270. V případě dotazů se neváhejte obrátit na linku 564 602 888 nebo na e-mail kotliky@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.9.2017 / 19.9.2017 | Zveřejnit do: 1.1.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze