Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2019

logo_Fond Vysočiny
Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky
 

 
 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 29. 1. 2019 schválilo další výzvu v oblasti podpory v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2019.


Cílem tohoto nového programu je podpora v oblasti cykloturistiky ve smyslu zkvalitňování komunikací sítě prioritně páteřních cyklotras s nadregionálním významem. Podpora je směřována do třech oblastí:

- podprogram A - Doprovodná infrastruktura (odpočívky, parkování kol, půjčovny kol)

- podprogram B - Projektová dokumentace

- podprogram C - Cyklotrasy a cyklostezky (údržba, opravy, rekonstrukce, výstavba MK a ÚK (cyklostezky + "komunikace pro cyklisty")


Alokace grantového programu pro aktuální výzvu je v celkové výši 11 mil. Kč. Maximální výše možné podpory je 50 % (A,B) resp. 60 % (C) celkových uznatelných nákladů na jeden projekt maximálně však:

- podprogram A - 100 tis. Kč

- podprogram B - 200 tis. Kč

- podprogram C - 500 tis. Kč (údržba, opravy a rekonstrukce) resp. až 2 000 tis. Kč (výstavba) 


Příjem žádostí je od 5. 3. 2019 do 15. 3. 2019 - POZOR na podmínky pro jednotlivé způsoby podání žádosti!


Realizace projektů (uznatelné náklady) po podpisu smlouvy o dotaci, ukončení realizace pak musí být nejpozději do 31. 10. 2020.


Kompletní znění výzvy, formulář žádosti a další náležitosti jsou ke stažení na odkazu https://www.fondvysociny.cz/dotace/ v sekci cestovní ruch (ID dotace FV02740).


Konzultace: Ing. Petr Stejskal, 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 30.1.2019 / 30.1.2019

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze