Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
 

Jaký byl rok 2018 z pohledu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě rokem?

 

V roce 2018 jsme se především věnovali zlepšení podmínek nejen pro veřejnost, ale i umělecká díla a sbírky. Díky plánované rekonstrukci jsme počátkem února celý objekt pro návštěvníky uzavřeli a začali s vystěhováním a kompletním vyklizením všech tří pater galerie do náhradních prostor v Havlíčkově Brodě. Během ledna jsme průběžně balili, demontovali, sestavovali a vždy v pondělí, kdy je galerie uzavřena, stěhovali vše, co již nebylo nezbytně nutné pro fungování organizace. Od 5. do 12. 2. 2018 jsme pak museli stihnout vše ostatní - svěšení výstavy, zabalení zapůjčených uměleckých děl a jejich transport; vyrámování sbírkových předmětů ze stálé expozice a jejich přeprava do depozitáře galerie; demontáž tzv. Uhrovského oltáře a jeho uložení v externím depozitáři; demontáž skleněných vitrín a veškerého vybavení pokladny galerie i edukační místnosti. 12. února jsme předali stavbu a začala náročná rekonstrukce, která si vyžádala řadu víceprací, neboť se ukázaly některé nekvalitně provedené úpravy při původní rekonstrukci, kde hlavním a jediným kritériem výběru stavební firmy byla v souladu s tehdejší legislativou cena. Namátkou bych zmínila porušení podkladní vrstvy a nevyhovující tepelná izolace pod podlahou edukační místnosti, rozvody elektřiny apod. Tyto vícepráce prodloužily dobu rekonstrukce a odložení plánovaného dokončení stavby o více jak dva měsíce. V srpnu jsme začali se zpětným stěhováním, montáží nábytku a úklidem před plánovaným otevřením galerie 8. 9. 2018. Instalace nové výstavy započala 29. 8.


 


Ale ani v době uzavření jsme nezaháleli. Připravili a realizovali jsme hned tři výstavní projekty mimo Havlíčkův Brod. Prvním byla výstava naší galerie v Karikaturmuseu v rakouském Krems  (3. 6. 2018 – 20. 1. 2019). Výstava pod názvem „Ahoj, Nachbar! Satire und Karikaturen aus Tschechien“ představila rakouskému publiku české karikaturisty, a to ve výběru, který ukázal mnohovrstevnost českého humoru. Součástí projektu byly i komentované prohlídky.


krems

 

 

Druhým mezinárodním výstavním projektem pak bylo představení reprezentativního výběru ze sbírek naší galerie na téma „Člověk“ v Galerii Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie v Polsku (12. 6. – 26. 8. 2018), se kterými jsme v roce 2017 navázali dlouhodobější spolupráci. Třetím pak byla výstava opět ze sbírek galerie, tentokrát věnovaná tvorbě Oldřicha Jelínka, v Galerii Giacomo ve Státním zámku Duchcov (16. 6. – 31. 8. 2018).

zámek

 


 

Vedle těchto výstavních projektů jsme zajistili fungování výtvarného kroužku pro děti mladšího školního věku v prostorách Krajské knihovny Vysočiny. Edukátorka připravila a realizovala desítky výjezdních programů po školách regionu. Pokračovala pravidelná setkání s uměním pro seniory v domovech pro seniory. Některé pravidelné akce – Noc literatury, Noc muzeí jsme realizovali společně s Krajskou knihovnou Vysočiny a Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod v jejich objektech.

První akcí po rekonstrukci byl dlouho připravovaný mezinárodní výstavní projekt „Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století“ (8. 9. – 21. 10. 2018), který byl prvním zpřístupněním Venutova obsáhlého díla deponovaného v Rakouské národní knihovně ve Vídni na území České republiky. Výstavní projekt bylo možné realizovat díky vstřícnosti a podpoře zřizovatele Kraje Vysočina, grantového programu Ministerstva kultury, finančního daru Města Havlíčkův Brod a podpory Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.


venutovenuto


zahájení

venuto 


Naše výstava chtěla upozornit, že rok 2018 byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví. I díky tomu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska rozhodlo, že celonárodní zahájení Dnů EHD proběhlo v Havlíčkově Brodě. Na tuto akci jsme ještě připravili do foyer Staré radnice putovní výstavu dalších pěti desítek Venutových vedut a do sálu Staré radnice výstavu „Držitelé lidových tradic“ ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.


K 100. výročí založení naší republiky jsme na říjen a listopad připravili ve spolupráci s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni výstavní projekt „Dobrých 100“ a výstavu tvorby několika současných komiksových autorů nazvanou „Zlomové osmičky“.


Na závěr roku jsme pak realizovali malou ochutnávku ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně.Sbírkový fond spravovaný naší galerií se v loňském roce 2018 podstatně rozrostl o 101 děl. 63 tvořily plánované akvizice a 38 uměleckých děl jsme získali darem.Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?


Největší ohlas u veřejnosti měl mezinárodní výstavní projekt „Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století“, na kterém byl vůbec poprvé veřejnosti souborně zpřístupněn vybraný konvolut akvarelových vedut českých měst, městeček, obcí, hradů, zámků i dalších pamětihodností z přelomu 18. a 19. století z Rakouské národní knihovny, jež jsme doplnili o další díla z českých sbírek. Tyto veduty jsou významným topografickým a historickým pramenem, což ocenili nejen odborníci, ale i četní milovníci naší historie z celé republiky. K výstavě jsme připravili obsáhlou publikaci, ve které je reprodukován celý soubor Venutových děl deponovaný v Rakouské národní knihovně ve Vídni a jeho dosud objevená díla v českých paměťových institucích. Tato reprezentativní publikace udělala radost pod nejedním vánočním stromečkem.


Co zajímavého připravujete v roce 2019?


Také na rok 2019 máme připraven velmi zajímavý a různorodý výstavní plán, ve kterém je hned několik osobností české výtvarné scény, jejichž osudy a dílo poznamenaly politické změny 2. poloviny 20. století, a které měli být zapomenuty. Jednou z nich je experimentální básník a výtvarník Josef Honys (1919 – 1969). Jeho dílo se stalo důležitým předělem v českém umění a přirozenou reakcí na socialistický realismus. Během svého krátkého života sbíral úspěchy na mezinárodní scéně (Terst, Benátky, Paříž, Buenos Aires, Montevideo, Antverpy, La Plata), jeho dílo je zastoupeno v zahraničních sbírkách, ale v ČR zatím zůstává neznámé.


Další je ilustrátorka a tvůrkyně animovaných filmů Halina Weissová, která odešla do Švýcarska. Její tvorba především pro děti potěší nejen malé diváky, ale mnozí ze starší generace si při prohlídce jejích děl zavzpomínají na své dětství.


První výstavou roku 2018 je projekt „Femme fatale“ věnovaný tvorbě méně známých českých malířek a sochařek, které se v době, kdy to bylo především výsadou mužů, vydaly do Paříže, aby zde načerpaly podněty pro svou tvorbu. Zastoupena budou díla autorek tvořících v Paříži v prvních třech desetiletích 20. století.


Připraveny máme pro nás exotické a velmi zajímavé íránské ilustrace. Milovníky dobrodružné literatury pak jistě potěší tvorba malíře, ilustrátora a grafika Miroslava Havlíčka. Připravena je výstava fotografií Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera a Jaromíra Funkeho. Připomeneme si i významné životní jubileum havlíčkobrodského rodáka malíře a grafika Josefa Sasky a řadu dalších.

 

Na co - kterou výstavu/projekt se těšíte nejvíce Vy osobně? Vaše očekávání, přání.?


 S ohledem na pestrou nabídku je i pro nás každá výstava či akce jedinečná a něčím přínosná. Osobně se těším na výstavu Josefa Honyse, jehož dílo je veřejnosti neznámé a také na díla Haliny Weissové. Její kresby a ilustrace významně doplní a obohatí náš sbírkový fond, neboť pan Weiss chce celou výtvarnou pozůstalost po své ženě věnovat naší galerii.   


Také se těším, že po letošní delší přestávce si nás zájemci opět najdou a budou navštěvovat naše výstavy i akce.


 

Na otázky odpovídala: Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,  http://www.galeriehb.cz

 
Zodpovídá: Veronika Landsmanová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2019 / 22.1.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze