Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jak pomoci ženám (ale i mužům) získat práci po rodičovské?

Na tuto otázku se pokusilo během středeční konference v Třebíči odpovědět více jak 15 odborníků z území Kraje Vysočina, Jihočeského, Jihomoravského kraje, ale také Dolního Rakouska.
 

 
 

K porovnání nástrojů, které využívají jak obce, tak  neziskové organizace a instituce veřejné správy pomohla konference, která se uskutečnila 10. 10. 2018. v aule  SPŠ Třebíč, hrazená z prostředků programu spolupráce Interreg V – A Rakousko – Česká republika. Kraj Vysočina jako vedoucí partner projektu MagNet využil tohoto aktuálního tématu a pozval k diskusi zástupce mateřských center, poradenských firem, organizací předškolního vzdělávání, ale i ministerstev a obcí, které byly v minulosti úspěšné při získání ocenění Obec přátelská rodině.

Během konference byl důraz kladen na zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, informování pracovníků o přístupu k produktům sociálního zabezpečení a úprav pracovní doby s cílem zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele tak, aby mohli skloubit své povinnosti v rodině se svou profesní dráhou.

V České republice jsou ženy podhodnoceny v platové politice. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU jsme na předposledním místě. Ženy na stejných pozicích tak berou v průměru o 26% méně než muži. Za zrovnoprávnění postavení žen a mužů na trhu práce bojuje například mezinárodní organizace BPW (Bussines professional woman). Tato organizace je vlastně sítí žen, které se rozhodnou podnikat a poskytuje jim mentorské programy k usnadnění jejich cesty k finančnímu osamostatnění.

Posílit práva a zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele, ale i prarodiče, kteří žijí v jedné do domácnosti a starají se o dítě, aby mohli sladit práci s rodinnými povinnostmi, umožňují vedle zákonných úprav také služby péče o dítě. Na konferenci zazněl např. ukázkový příklad z lesní školky v Telči.

Při rodičovské dovolené si lze v Rakousku přivydělat na stejné pracovní pozici do 30 hodin týdně u stejného zaměstnavatele. Na výplatu rodičovského příspěvku to nemá vliv. Výhoda je, že zaměstnanec zůstává i nadále v kontaktu se zaměstnavatelem a udržuje si znalosti v oboru.

Z příspěvků na konferenci vznikne sborník, který bude zájemcům k dispozici na stránkách Zdravého kraje Vysočina (http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet).


Více informací: Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.10.2018 / 12.10.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze