Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Víte, co je VALIDACE?

Víte, co je VALIDACE?
Tuto otázku dostali před třemi roky zaměstnanci Domova důchodců Onšov při hledání nových cest k porozumění velmi starým klientům. Cílem bylo najít odpověď, jakým způsobem můžeme naše služby zkvalitnit a více je přiblížit reálným potřebám klientů sociální služby „domov pro seniory“. Vzhledem k tomu, že se Onšovští chtěli dozvědět více o moderních metodách individuální práce s osobami v seniorském věku, vyžadující vysokou míru podpory a péče z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a věku, vznikl projekt „Dobrá praxe v řízení kvality individuálního plánování péče“, podpořený z Operačního programu Zaměstnanost.
 

 
 

Zaměstnanci Domova důchodců Onšov do projektu přizvali i zaměstnance návazné a spolupracující služby Centrum sociálních služeb v Lukavci, která seniorům a jejich blízkým osobám poskytuje službu odlehčovací. Po dobu dvou let probíhalo intenzívní teoretické i praktické vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří se na akreditovaných kurzech, odborných konzultacích, pracovních návštěvách a stážích dozvěděli více o metodách paliativní péče, biografie, bazální stimulace a validace. Již v průběhu projektu byly prvky všech těchto metod zavedeny do každodenní přímé práce. Na základě systematického používání nových technik klienti dostávali nové podněty, došlo k hlubšímu navázání vzájemných vztahů. Obnovené vzpomínky pomohly rozklíčovat stereotypy a problémové chování klientů. Pomocí cílené stimulace a stimulace „uložených“ vzpomínek došlo k podpoře vnímání, komunikace a následně rozvoji hybnosti.

 

Celý projekt byl završen závěrečnou konferencí, která se konala 14. září 2018 v prostorách sídla Kraje Vysočina pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pavla Fraňka a za přítomnosti dalších přibližně 50 spolupracovníků poskytujících sociální služby na Vysočině. Na konferenci byl představen nejenom průběh projektu, ale i komunikační metoda validace, kterou fascinujícím způsobem prezentovala terapeutka z Centra Memory v Bratislavě Mária Wirth. Na praktických příkladech popisovala, jak tento empatický způsob komunikace pomáhá pochopit svět starého dezorientovaného člověka, který potřebuje důvěru, jistotu a důstojnost, aby mohlo dojít ke zlepšení jeho tělesných a sociálních funkcí. Rovněž zaznělo, že používání validačního procesu vyžaduje od zaměstnanců a organizace jako celku změnu filozofie vnímání těchto osob. Je nutné zaměstnance sociálních služeb v tomto ohledu motivovat ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Na závěr konference z úst kompetentních osob zazněla podpora vztahující se k systematickému získávání teoretických znalostí a praktických dovedností ve službách poskytujících péči osobám s demencí či podobným onemocněním na území kraje.

 

Na konferenci opakovaně zazněly příklady dobré praxe dokladující, že projekt přispěl ke zvýšení kvality péče o klienty sociálních služeb zapojených do projektu. Začlenění nových metod práce do běžných denních činností poskytlo klientům nové přirozené prožitky uspokojující jejich potřeby, a tím došlo ke zlepšení jejich života. Na prezentovaných kazuistikách bylo ukázáno, že nové metody mají významné místo při zajišťování kvalitní sociálně ošetřovatelské péče v pobytových sociálních službách pro seniory, a otevírají možnost prožít i konec života v klidném a bezpečném prostředí „domova“.

 

Validace

je komunikační metoda, prostřednictvím které je možné udržet kontakt s velmi starými lidmi, kteří žili běžný život (a nebylo jim v průběhu života diagnostikováno psychiatrické onemocnění). Je založena na empatickém postoji validujícího pracovníka, který na základě jednoduchých a praktických technik pomáhá člověku obnovit důstojnost a zabránit postupu do pokročilejší fáze dezorientace.

 

logo

  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2018 / 9.10.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze