Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Nevhodně uložené vytěžené dřevo se stává u silnic nebezpečnou překážkou. Případů přibývá

dřevo
Na území Kraje Vysočina je v současné době z důvodu kůrovcové kalamity masivně těženo napadené dřevo. Množí se případy, kdy vlastníci lesa nebo firmy, které jsou na těžbu najaté, skladují kulatinu na silničních pozemcích, v příkopech nebo na krajnicích. „Podle informací správce krajských komunikací nejde o jeden případ, ale o desítky zjištěných případů. Nevhodně uložené vytěžené dřevo na mnoha místech představuje zásadní a neočekávanou překážku v silničním provozu, která ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. V několika případech musí neoprávněné užívání silničních pozemků řešit Policie České republiky,“ upozorňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Tomáš Mátl z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny potvrzuje, že neoprávněného užívání silničních pozemků neustále přibývá a zřejmě počet bude geometricky narůstat. Dřevo není ve většině případů zajištěno před zřícením, uložením do příkop dochází k narušení funkce odvodnění, manipulací  a nakládkou dochází k poškození vozovek, krajnic a příkopů s nemalými náklady na opravu. Nesprávně uložené dřevo  tvoří pevnou překážku silničního provozu a představuje obrovské nebezpečí pro bezpečnost silničního provozu, dřevo uložené  v zatáčkách brání rozhledu. „Situace už je natolik závažná, že jsme byli nuceni za poslední měsíc podat řadu podnětů silničním správním úřadům a Policii ČR na neoprávněné používání silničního pozemku. Zároveň v případech, kdy došlo při manipulaci s dřevní hmotou k poškození vozovky a silničního tělesa, vymáhá správce komunikací na dohledaných firmách a vlastnících náklady na opravu a uvedení komunikace do původního stavu. V některých případech se jedná o značné částky v řádu desítek tisíc korun,“ upozorňuje Tomáš Mátl.


  • tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.9.2018 / 6.9.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze