Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

ConNat (Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ)

interreg
Projekt ConNat (číslo projektu ATCZ45) je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v prioritní ose 4 Životní prostředí a zdroje v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2020. Projektovými partnery jsou vedle Kraje Vysočina také Nationalpark Thayatal GmbH, Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, NÖ.Regional.GmbH, Universität für Bodenkultur Wien, Österreichische Bundesforste, Österreichischer Naturschutzbund, Agentura ochrany přírody ČR, Botanický ústav Akademie věd ČR, Jihočeský kraj, Národní park Podyjí a Národní park Šumav jako strategický partner.
 

 
 

Cílem projektu je zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými regiony Kalkalpen, Waldviertel, Weinviertel, Českomoravskou vrchovinou a Karpatami a na základě koordinovaných opatření udržovat jádrová území. Tímto se realizují cíle ochrany soustavy Natura 2000 a podporuje se biodiverzita, důležité ekosystémové služby krajiny i atraktivní rekreační prostředí pro obyvatelstvo.

Odborníci z oblastí ochrany přírody, ekologie volně žijících živočichů a územního plánování a rozvoje pracují společně na:

  • akčním plánu pro zajištění migračních koridorů volně žijících živočichů,
  • koncepci a revitalizace rašelinišť,
  • zlepšování biodiverzity lesních biotopů a konceptu podpory populace kočky divoké v NP Thayatal a Podyjí, 
  • výměně zkušeností s praktickou péčí o chráněná území mezi zúčastněnými regiony.

Foto

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.7.2018 / 6.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze