Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jednotné žádosti, přehledná struktura a rychlá administrace. Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku

Jednotné žádosti, přehledná struktura a rychlá administrace. Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku
Po měsících příprav, ladění a konzultací je na světě nová dotační politika Kraje Vysočina. Zatímco v předchozích letech bylo možné žádat o krajské dotace, granty prostřednictvím Fondu Vysočiny, Pravidel kraje nebo podle Zásad zastupitelstva, od roku 2019 bude žadatelům k dispozici veškerá systémová krajská finanční podpora jednotně pouze prostřednictvím Fondu Vysočiny. „Výhodou bude dopředu avizovaná výše celkové krajské podpory, navíc zveřejněná už v prosinci předchozího roku, jednotné formuláře a návyk žadatelů na jejich strukturu, zjednodušení dokládání povinných informací vázaných na platnou legislativu nebo nově také možnost vyzvat žadatele k doplnění žádosti,“ popisuje nový stav náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Historicky jsou jednotlivé dotační tituly Kraje Vysočina vyhlašovány v různém čase v průběhu celého kalendářního roku. Nově bude na prosincovém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina schválena celková alokace pro programy Fondu Vysočiny a současně bude také schválen kompletní seznam  grantů pro následující rok – název program, podporované aktivity, výše celkové podpory, termín vyhlášení. „Potenciální žadatelé tak bude mít už na konci starého roku přehled, které dotační tituly budou v roce následujícím aktuální, bude se moci na jejich čerpání připravit a rozvrhnout si vlastní zdroje kofinancování,“ upřesňuje Pavel Pacal. Nově budou prostředky připravené pro rozdělení mezi granty vázány na daňové příjmy kraje. V roce 2019 je Kraj Vysočina připraven mezi žadatele rozdělit ze svých daňových příjmů až 5,5 %.

 

Pokud jde o budoucí podporovaná témata, bude pozornost krajské samosprávy více směřována podle Pavla Pacala na podporu nástrojů řešících nedostatek vody v krajině, zachování služeb na venkově a také rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

 

Nová pravidla dotační politiky Kraje Vysočina neřeší administraci národních a evropských dotací například kotlíkové dotace, které se řídí krajem neovlivnitelnými pravidly, nebo přidělování studijních stipendií, vyrovnávací platby nebo financování sociálních služeb. Dnes schválená pravidla zároveň neřeší administraci žádostí o individuální dotaci.


FV

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 19.6.2018 / 19.6.2018 | Zveřejnit od: 19.6.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze