Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Děkujeme, že třídíte odpad! Kraj Vysočina tak udržel stříbrnou příčku mezi kraji v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů

Děkujeme, že třídíte odpad! Kraj Vysočina tak udržel stříbrnou příčku mezi kraji v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů
„Od roku 2004 společně podporuje Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Aktivity jsou od začátku zaměřeny na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. „V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina 21,3 kilogramu vytříděného papíru, 16,2 kilogramu plastů, 14 kilogramů skla a půl kilogramu nápojových kartonů. To je tedy celkem 52 kilogramů vytříděného odpadu, což je o 5 kilogramů více, než je průměr ČR. Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném hodnocení krajů stříbro,“ popsal srovnání Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM, a.s.
 

 
 

„Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a je patrné, že třídění odpadů není na Vysočině lidem lhostejné. To potvrzuje porovnání nejen s rokem 2016. Zlepšují se také dlouhodobé výsledky třídění. Vždyť v roce 2007 činilo množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 32,5 kilogramů na osobu za rok. Ve srovnání s rokem 2017 se tak průměrná roční výtěžnost zvýšila o 19,4 kilogramů. V Kraji Vysočina slouží lidem k třídění odpadů 24 765 barevných kontejnerů i menších nádob, které mají lidé přímo u svých domů. Výsledkem je nejhustší sběrná kontejnerová síť v rámci všech krajů ČR. Jedno průměrné, veřejně přístupné, kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 88 obyvatel“ dodává Josef Mojžíš.

 

Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování.

  

Další aktivity projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM

 

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady bude realizováno prostřednictvím odborné exkurze do zařízení, kde se recyklují pneumatiky, stavební suť a kovy, ale i na tradiční odpadářské konferenci, která se uskuteční na začátku listopadu v Hrotovicích. Efektivitu sběru využitelných složek komunálních odpadů za období říjen 2017 – září 2018 posoudí i v letošním roce soutěž obcí s názvem My třídíme nejlépe 2018.
Kraj Vysočina pak mezi vítěze soutěže v závěru letošního roku rozdělí finanční částku 360 tisíc korun.

 

Ve školách a obecních prostorech přibylo v loňském roce 795 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností pak bylo dodáno 15 840 sad tašek na třídění papíru, plastů a skla. V roce 2018 do těchto aktivit společnost EKO-KOM, a.s. investuje částku téměř dva miliony korun.
Kraj Vysočina v loňském roce z grantového programu Odpady podpořil 66 projektů obcí
a technických služeb na vybudování zpevněných ploch pod kontejnery, opravy stávající sběrné sítě, pořízení nových nádob za 3 mil. Kč a v letošním roce bude červnové zastupitelstvo kraje rozhodovat o podpoře dalších 37 projektů v celkové částce 2 mil. Kč.

 

Má to smysl. Třiďte odpad!

 

Kontakt:

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

 

  • Josef Mojžíš, oddělení komunikace a marketingu
    EKO-KOM, a.s.
    tel. 724 344 188, e-mail: mojzis@ekokom.cz
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.5.2018 / 30.5.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze