Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Domov Kamélie Křižanov, p. o.

 

 
 

Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005888, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.


 Popis projektu

Domov Kamélie Křižanov, p. o. je částečně transformovaným, velkokapacitním zařízením, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I. spočívá ve vybudování dvou domácností a denního stacionáře rekonstrukcí zakoupených objektů v Třešti pro celkem 12 klientů. Denní stacionář bude poskytovat i prostor pro denní programy klientů přilehlých domácností. V domě bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost. V domácnostech bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost.


 Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení pro 12 klientů s mentálním a  kombinovaným postižením ve městě Třešť prostřednictvím vybudování nových objektů pro bydlení, včetně denního stacionáře, pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným vybavením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 12 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení v Třešti se očekává nejpozději do 30. 6. 2020Kraj Vysočina realizuje projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005886, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.


Domov Kamélie Křižanov, p. o. je částečně transformovaným, velkokapacitním zařízením, které poskytuje sociální služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov II. spočívá ve vybudování dvou domácností a prostoru pro denní programy v Novém Městě na Moravě a dvou domácností ve Žďáru nad Sázavou, celkem pro 24 klientů. V domácnostech bude služba poskytována odborným personálem dle individuálních potřeb klientů s důrazem na zvýšení jejich soběstačnosti v péči o sebe i o domácnost Objekty budou vybudovány jako novostavby.  

Hlavním cílem projektu je vybudování komunitního bydlení pro 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve městech Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou prostřednictvím vybudování nových objektů pro bydlení, včetně prostoru pro denní programy klientů v Novém Městě na Moravě, pro zmíněnou cílovou skupinu a vybavení těchto objektů příslušným zařízením. Navazujícím cílem je změna způsobu poskytování péče 24 klientům s postižením z ústavního typu na poskytování péče dle individuálních potřeb v prostředí běžném pro jejich vrstevníky bez postižení, sblížení osob s postižením s většinovou populací a zvýšení možností klientů uplatnit se na trhu práce. Vybudování komunitního bydlení v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou se očekává nejpozději do 30. 6. 2021.


 
Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 17.4.2018 / 17.4.2018
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze