Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Elektronická mapa příkladů dobré praxe

Vznikla databáze příkladů dobré praxe právě realizovaného projektu MagNet Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21. Jedná se o mapu, která je průběžně aktualizována, zaměřenou na území čtyř regionů, zapojených do projektu MagNet - Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Spolková země Dolní Rakousko. V mapě jsou vyznačena místa realizace zdařilých projektů, které stojí za to představit širší veřejnosti, a jsou opatřena stručným popisem projektu a adresou realizátora. Jedná se jak o projekty obcí a vzdělávacích institucí, tak i zájmových skupin včetně neziskových organizací.
 

 
 

Prezentace těchto příkladů je veřejně dostupná v elektronické formě na adrese www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe nebo www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa.

Mapa má zároveň sloužit i jako inspirace k realizaci vlastních obdobných aktivit či pro vyhledání partnerů v příhraničním regionu pro možnou spolupráci.


Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost.


Vzhledem k přeshraničnímu dopadu realizovaného projektu jsou informace dostupné dvojjazyčně, v češtině a němčině.

publicita

  • V případě zájmu o uveřejnění Vašeho projektu se obraťte na níže uvedený kontakt:
    Dita Marešová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    maresova.d@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.4.2018 / 11.4.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze