Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018“ aneb jak na krajské dotace a granty

peníze, ilustrační foto
Více než stovka zástupců obcí a měst, ale i škol nebo místních akčních skupin využila 14. února 2018 možnost seznámit se s aktuální nabídkou dotačních a grantových programů Kraje Vysočina. Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina 2018“ se podle osvědčeného modelu z minulých let zaměřil na ucelené představení dotačních příležitostí, které Kraj Vysočina připravil na letošní rok k podpoře rozvojových projektů obcí, místních akčních skupin, škol a dalších subjektů v území. V roce 2018 je kraj podle náměstka hejtmana Pavla Pacala připraven rozdělit do území více než 300 miliónů korun.
 

 
 

V rámci semináře zazněly souhrnné informace k aktuálně vyhlášeným a připravovaným titulům Kraje Vysočina na rok 2018, a to jak ke grantovým programům Fondu Vysočiny, tak k pravidlům rady kraje a k zásadám zastupitelstva kraje. Podporována je široká škála tematických oblastí od rozvoje venkova, místní agendy 21 přes dopravu, školství, kulturu, památkovou péči, územní plánování a sociální věci až po informační technologie, životní prostředí či prevenci kriminality a požární ochranu.

Garanti jednotlivých dotačních titulů představili, na co, v jakých termínech a v jaké výši je možné žádat a co vše lze zahrnout do uznatelných nákladů. Zmínili též nejčastější chyby, kterých se žadatelé a příjemci dopouští při podávání žádostí a následném vyúčtování dotací, a doporučení, jak se pochybením vyvarovat.

 „Kraj Vysočina ze svého rozpočtu každoročně vynakládá významné finanční prostředky, kterými podporuje projekty k řešení rozvojových potřeb našeho regionu,“ říká Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina  pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. „Velmi mne těší setrvalý zájem, který obce a další subjekty z regionu o krajské dotační tituly projevují, o čemž svědčí i hojná účast a proběhlé diskuse na dnešní akci,“ doplnil Pavel Pacal.

Semináře se zúčastnilo více než 100 zástupců obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin působících na Vysočině.

Seminář „Dotační programy Kraje Vysočina pro rok 2018“ byl uspořádán s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.


Publicita

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.2.2018 / 14.2.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze