Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

GP Čistá voda 2018 - výzva k předkládání projektů

GP Čistá voda 2018 - výzva k předkládání projektů v termínu 12. - 26. 3. 2018
 

 
 

Grantový program Čistá voda 2018 podporuje každoročně již od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Tento grantový program byl vyhlášen na únorovém zasedání zastupitelstva kraje. Žadatelé z řad obcí, svazků obcí nebo jiných vlastníků vodárenské infrastruktury mohou podávat žádosti o poskytnutí dotace v období 12. – 26. 3. 2018. Podporovány jsou studie a projektové dokumentace např. na výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, opatření k ochraně před povodněmi nebo zadržení vody v krajině. Dále také hydrogeologické průzkumy nebo průzkumné vrty za účelem vyhledání zdrojů podzemní vody. Žadatelé mohou získat až 60 % z celkových nákladů na projekt. Výše dotace může být v rozmezí 20 000 – 300 000 Kč. Celková alokace v tomto grantovém programu je 7 mil. Kč. Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny je zveřejněna také na webu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ .

 

Kontaktní osoby:

Ing. Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Ing. Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 564 602 207, e-mail drapela.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Radek Zvolánek
Vytvořeno / změněno: 7.2.2018 / 7.2.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze