Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jediný školní statek v kraji čekají během dvou let obrovské investice

Další modernizace a přestavby za zhruba 80 miliónů korun čekají v následujících dvou letech jediný školní statek v Humpolci, který zajišťuje na Vysočině odbornou výuku pro zemědělské obory. „Dojde na přestavbu učební haly ze 70. let minulého století, výstavbu nové haly pro uskladnění nejmodernějších strojů a výstavbu zázemí pro drobnochov a výkrm prasat,“ vyjmenovává náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Josef Pavlík. Náklady na většinu plánovaných inovací by měly pokrýt kromě Kraje Vysočina také prostředky z IROP a Programu rozvoje venkova.
 

 
 

Výuková hala v areále Školního statku Humpolec už má první část modernizace za sebou. Nyní projde druhou etapou oprav, počítá se se zateplením celého pláště. Doplněním patra s učebnou se přirozeně navýší kapacita učeben, vznikne výukový a předváděcí prostor pro výuku zejména zemědělské mechanizace. Právě moderní stroje budou uskladněny v prostorách za rekonstruovanou halou. „Zde se počítá s využitím prostor pro všechny obory  - mechanizace a služby, agropodnikání, chovatelství, opravář zemědělských strojů. Hala bude mít velkorysé rozměry 92 x 22 metrů, bude do ní soustředěna veškerá dostupná moderní technika, kterou zapůjčí renomovaní dovozci a výrobci. Dohody už existují. Žáci České zemědělské akademie, kteří na statku absolvují povinnou praxi, se tak budou učit na opravu moderních strojích a zařízeních,“ popisuje ředitel České zemědělské akademie Humpolec Otakar Březina.

 

Vedle výukové haly a nové haly pro uskladnění strojů počítají v Humpolci také s výstavbou drobnochovu a výkrmny prasat. „Při této akci dojde k demolici stávající objektu porodny a odchovny prasat, který byl uveden do provozu v roce 1975. Na jeho místě bude vybudován nový objekt, část bude sloužit pro chov vodní a hrabavé drůbeže, bude zde i chov našich původních plemen prasat, vedení statku uvažuje i o plemeni Přeštické černostrakaté prase. Druhá část objektu bude sloužit jako výkrmna prasat. Naší snahou je, aby se žáci detailně  seznámili s chovem i méně významných hospodářských zvířat, která ale k životu na vesnici bezesporu patří. Výstavba tohoto objektu začne ještě do konce roku,“ doplňuje ředitel Školního statku Humpolec Jan Mácha.

 

Podle Jany Fialové, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu je cílem Školního statku i kraje usilovat o získání dalších prostředků na vybudování učebny na zpracování mléka. Ta by mohla začít fungovat už na podzim příštího roku v prostorách původní mléčnice v objektu bývalého kravína. „Studenti a zájemci z ostatních škol a i široká veřejnosti se zde naučí, jak se mléko zpracovává, jak se vyrábí jogurt nebo sýr. Zájem o budoucí kurzy je už nyní. Stavební práce, které se budou blížit hodnotě jednoho miliónu korun, budou doplněny dodávkou technologie a zařízení, kde největší položkou je pořízení pastéru, jako nejdůležitějšího vybavení učebny,“ říká Jana Fialová. Školní statek Humpolec by do budoucna potřebovat pro zajištění běžného provozu pořídit nový dodávkový automobil na rozvoz masa a masných výrobků, nový varný kotel na masnou výrobu a v plánu je také nákup vyhřívaných napáječek pro jatečné býky.

 

  •  tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2017 / 7.12.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze