Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Univerzita Karlova přizvala Kraj Vysočina ke spolupráci na společném projektu

Univerzita Karlova přizvala Kraj Vysočina ke spolupráci na společném projektu
Zástupci Katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy oslovili Kraj Vysočina s nabídkou podílet se na projektu, který se zaměří na oblast paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory, v další fázi by měly následovat domovy pro osoby se zdravotním postižením. „Kraj Vysočina schválil v červnu letošního roku Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020, a i to byl jeden z důvodů, proč se na nás obrátili zástupci univerzity s nabídkou spolupráce. Kraj by měl vystupovat v roli aplikačního garanta, který následně uvede výsledky projektu do praxe a bude je ve svých zařízeních v budoucnu uplatňovat,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Pavel Franěk, do jehož gesce patří na Vysočině oblast sociálních věcí.
 

 
 

Projekt Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách by měl odstartovat v únoru 2018 a potrvá tři roky. Sedmičlenný řešitelský tým pod vedením Zuzany Havrdové si vytyčil za cíl pomoci domovům pro seniory zhodnotit a posoudit situaci a úroveň poskytování paliativní péče ve vlastním zařízení a naplánovat si, jak ji do budoucna zvyšovat. V rámci projektu si některé domovy takový postup vyzkouší a těm dalším bude následně nabídnut k využití jako nástroj sebehodnocení. Na základě spolupráce odborníků v projektu bude vytvořen Manuál dobré praxe paliativního přístupu aplikovatelný i v ostatních regionech. „Z dlouhodobého hlediska přispějí výsledky projektu ke zvýšení kvality života i důstojnému umírání klientů v prostředí, které často vnímají jako svůj domov,“ doplnil náměstek Franěk. Z 28 oslovených poskytovatelů pobytových sociálních služeb na Vysočině, ať už se jedná o domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem, vyjádřilo 17 z nich zájem se do projektu Univerzity Karlovy zapojit. Realizace tohoto záměru v současné době závisí na tom, zda projekt podpoří Technologická agentura České republiky, která by měla rozhodnout pravděpodobně v prvním čtvrtletí roku 2018.  • Erika Volavková a Jiří Bína, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.9.2017 / 26.9.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze