Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

SFDI - dotace na výstavbu a opravy cyklostezek 2018

SFDI_logo
Výbor SFDI schválil dne 5. září 2017 na svém 145. zasedání "Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018" a "Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2018".
 

 
 

Základní informace – „Cyklostezky“:
• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/  Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“:
• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
Termín podání žádostí je 6. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 19.9.2017 / 19.9.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Symboly kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze