Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podporuje výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Kraj Vysočina podporuje výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
V současném období dlouhodobého sucha patří podpora zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod mezi priority Kraje Vysočina. Budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod ale představuje pro obce finančně velmi náročný cíl. Proto Kraj Vysočina každoročně poskytuje dotace na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Zastupitelstvo kraje na svém úterním zasedání rozhodlo o poskytnutí dalších dotací ve výši 23,5 milionu korun na stavby vodovodů, kanalizací nebo čistíren odpadních vod.
 

 
 

„V letošním roce celková výše dotací poskytnutých Krajem Vysočina na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dosahuje částky 69 milionů korun. Podpora je poskytována nejen na vlastní realizace staveb vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod prostřednictvím zásad zastupitelstva kraje, ale i na zpracování projektových dokumentací prostřednictvím grantového programu Čistá voda v rámci Fondu Vysočiny“ uvedl Martin Hyský, radní kraje za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.


Vzhledem k omezeným možnostem podpory kraje je potřebné, aby obce využívaly i jiných dostupných dotačních titulů, zejména Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 nebo dotační program Ministerstva zemědělství. Aktuálně se na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury připravuje výzva v Operačním programu Životní prostředí s příjmem žádostí v termínu 16. 10. 2017 – 18. 1. 2018. „Požadavky obcí v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací bohužel převyšují dostupné finanční prostředky ve všech dotačních titulech. Zejména pro malé obce může být i při získání dotace problém samotné dofinancování podpořených staveb a následně i zajištění jejich provozu“ doplnil Martin Hyský.  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.9.2017 / 12.9.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze