Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Množí se krádeže značek z objízdných tras

Množí se krádeže značek z objízdných tras
Nebezpečné dopravní situace nebo zbytečné bloudění regionem způsobily v posledních týdnech na Vysočině krádeže dočasného dopravního značení, které je rozmisťováno v době oprav silnic. „Dalším problémem pro orientaci je množící se přemisťování dopravních značek na zcela jiná místa, jejich sprejování nebo otáčení a lámání. Pachatele a vandaly se odhalit většinou nedaří. Výměna a stálé doplňování značek se pohybuje ve stovkách tisíc až jednotek miliónů korun ročně,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.
 

 
 

Opakovaně muselo být instalováno a doplňováno značení objízdných tras při opravách silnic na Telčsku. Pro některé spoluobčany se změna průjezdnosti s novým dopravním značením stává nepřekonatelným problémem a řeší ho svérázně, často v rozporu s předpisy a dobrými mravy.


Dopravní značky včetně těch dočasných, kterými jsou vedeny objízdné trasy v době oprav silnic, představují důležitý komunikační prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích, ale zároveň jsou i součástí kultury prostředí. Jejich poškozování nebo ničení může být kvalifikováno jako přestupek nebo i trestný čin.

 

V současné době je na území Kraje Vysočina v realizaci cca 100 dopravních staveb na silnicích II. a III. tříd za téměř 800 miliónů korun. Na silnicích je tedy umístěno řádově o tisíce dopravních značek více, jsou rozmisťovány tak, aby byla zachována co největší obslužnost území. Veškeré rozmístění značení je konzultováno s dopravní policií a dotčenými obcemi.

 

Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina vynaložila jen v roce 2016 na obnovu a pořízení nových dopravních značek téměř 11 miliónů korun, v letošním roce je na stejný účel vyčleněno téměř 13 miliónů korun.


značka

značka

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.8.2017 / 14.8.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze