Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj ještě letos opraví průtah Sedlišti na Pelhřimovsku s napojením na dříve modernizované úseky silnice II/602

Průtahy s hledáním ideálního a pro obě strany přijatelného umístění, majetkoprávní nedořešení pozemků a nenalezení finančně reálného řešení obchvatu Sedlišť místní části Vyskytné donutilo Kraj Vysočina od jeho stavby upustit. Zároveň však bylo rozhodnuto o celoplošné zásadní opravě průtahu místní částí s tím, že bude oprava prodloužena až k hranicím už opravených úseků na II/602. „Půjde téměř o dva kilometry dlouhou souvislou opravu, kterou bychom rádi zahájili v září,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Úsek páteřní silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem vykazuje v současné době ještě tři místa, která čekají na zásadnější opravy a modernizaci. Jedním z nich je právě úsek v katastru Sedlišť. Ten bude mimořádně z rozhodnutí Rady Kraje Vysočina opraven v celé délce od křižovatky se silnicí II/347 směr Zachotín až ke křižovatce se silnicí III/13310  na Vyskytnou směr Jihlava.

Oprava začne ideálně dle počasí už v září, opravena bude silnice v celé své šíři bez nutnosti změn jejího vedení. „Bude provedena výměna krytu vozovky na základě zpracované diagnostiky a  bude obnoveno napojení sjezdů a opraveno krátké napojení místní komunikace na Branišov, místní část obce Vyskytná.  Rovněž budou zřízena nová čela u dvou propustků a nezbytné práce údržby na odvodnění  silnice. V průtahu Sedlišť budou realizovány sanace zpevněných rigolů a příkopů, výměny uličních vpustí a na části se osadí nové obrubníky. V rámci celé stavby se na nový asfaltobetonový kryt provede vodorovné dopravní značení z plastu a doplní se směrové sloupky,“ vyjmenoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.


Cena opravy této komunikace je odhadována na cca deset miliónů korun a bude hrazena z prostředků poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury. Dokončení oprav se předpokládá na přelomu října a listopadu letošního roku.

 

V současné době se na silnici II/602 modernizuje mezi Jihlavou a Pelhřimovem úsek v lokalitě Dvorce - Jihlava, v loňském roce byl opraven průtah Olešnou.

  • Hana Strnadová, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.8.2017 / 9.8.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze