Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Šest žáků si vylepšilo známku z maturitní zkoušky

Šest žáků si vylepšilo známku z maturitní zkoušky
Po letošním jarním kole maturit bylo na krajský odbor školství, mládeže a sportu doručeno 55 žádostí o přezkoumání výsledků maturitní zkoušky, z toho 40 se týkalo písemné práce z českého jazyka a literatury, 8 žádostí rozporovalo výsledek písemné práce z anglického jazyka a 2 písemnou práci z německého jazyka. Čtyři žádosti postoupil krajský úřad k vyřízení jinému orgánu veřejné správy a jedna žádost byla zamítnuta z důvodu pozdního podání. Proti loňskému roku šlo o téměř 100% nárůst, kdy po jarní části maturitních zkoušek bylo na úřad doručeno pouze 28 žádostí o přezkum jejich výsledků.
 

 
 

V porovnání s jarním zkušebním obdobím roku 2016 se také změnil poměr žádostí u písemných prací – vloni se českého jazyka a literatury týkalo jen 32 % žádostí, naopak převládaly cizí jazyky. „V letošním roce se přesunulo hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury ze škol na centrální úroveň, a to se promítlo do zvýšení počtu podání právě proti výsledkům této části maturitní zkoušky. Letos už tvoří 80 % všech žádostí,“ uvedla Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu a doplňuje, že tentokrát uspěli s odvolací žádostí pouze ti studenti, kteří zkoušku v jarním termínu úspěšně vykonali, ale dožadovali se pouze vylepšení výsledku písemné práce.

 

Po přezkumu si šest žadatelů zlepšilo známku z písemné práce z českého jazyka a literatury, z toho dva byli z gymnázia v Pacově. Ti studenti, kteří maturitní zkoušku v řádném termínu nesložili, neuspěli tentokrát ani v rámci přezkumného řízení. Slohová práce z českého jazyka je každoročně velkým úskalím zejména pro cizince. Ti, kteří pobývají na území České republiky po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, mohou požádat o prodloužení doby konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut a při konání písemné práce mají rovněž možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.  „Žádné další možnosti úpravy podmínek maturitní zkoušky pro cizince platná legislativa nepřipouští, dosažení hranice úspěšnosti zkoušky je tak velmi často nad jejich možnosti. Přitom se ve většině případů jedná o žáky, kteří v ostatních zkušebních předmětech dosahují výborných výsledků a někteří jsou v době maturit už přijati ke studiu na vysoké škole,“ řekl Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu.  • Vladimír Zelený, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2017 / 14.7.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze