Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách

Obsahuje podkladový materiál k přednášce - příručku pro školy „Když se stane neštěstí".
 

 
 

Projekt Kraje Vysočina 2017 - Bezpečné klima na školách


Vysočina Education je realizátorem projektu „Bezpečné klima na školách“, financovaného z MŠMT na podporu primární prevence v Kraji Vysočina. V rámci tohoto projektu proběhl dne 29. 3. 2017 seminář s PhDr., PaedDr. Janou Matějkovou na téma „Krizová intervence v podmínkách školy“. Seminář byl ústředním bodem setkání s okresním metodikem prevence Mgr. Marií Vyhnanovskou. Pro velký zájem se akce uskutečnila v prostorách Střední stavební školy v Jihlavě. Vzdělávání se zúčastnilo 43 osob z řad školních metodiků prevence, výchovných poradců, školních psychologů a  pedagožek z mateřských škol. Dorazili také hosté ze Státního zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě, Městské policie v Jihlavě a z nízkoprahového zařízení Vrakbar. Uchazeči hodnotili vzdělávací obsah jako velmi podnětný a přínosný. Všem děkujeme za účast a těším se na další setkání.

Podkladový materiál k přednášce je součástí přílohy.   

 

Kontaktní osobou pro tento projekt je:
Ing. Markéta Metelková

Vysočina Education, metelkova@vys-edu.cz

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 4.4.2017 / 4.4.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Informace a pokyny pro > Všechny školy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze