Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Členové Bramborářského kroužku se po dvacáté sešli v Havlíčkově Brodě

Brambory
V roce 1998 byl založen Bramborářský kroužek, který sdružuje odborníky, v oblasti poskytování potřebných služeb v oblasti poradenství pro zemědělství a potravinářský průmysl, s aktivními zájemci o tuto problematiku. Spolek dále poskytuje výrobně-technologické a ekonomické poradenství pro rozhodování zemědělských podnikatelů poskytované formou individuálních konzultací, zpracovávání a rozesílání aktuálních informací a zpracování ekonomických analýz hospodaření zemědělského podniku a technologických procesů závodu.
 

 
 

Zasedání navštívil radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský, který vyjádřil poděkování přítomným zemědělcům za práci: „Zemědělci zabezpečují výživu národa a udržují krajinu. Výzkumný ústav bramborářský spolu s pěstiteli brambor vytváří přidanou hodnotu zaváděním nových technologií a poznatků do praxe.“


Tématem březnového setkání byly mimo jiné výsledky pokusů brambor a nově registrované odrůdy, bramborářské aktuality a aktivity. Nechyběly ani aktuální informace z obolasti technologie a pěstování brambor.


Pěstitelé brambor se zabývali i tématem vodní eroze v pěstování brambor. Tento problém byl názorně představen na několika reálných fotografiích. Zástupce Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě představil nově zaváděné technologické postupy, které lze využít při pěstování brambor. Mimo jiné byl představen exponát Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd, který obdržel v roce 2016 na výstavě Země živitelka ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU. Půdoochranné pakety řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním na mírně erozně ohrožených pozemcích. Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbku, který v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze.

 

Foto
Foto

  • Lenka Vondrová, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 13.3.2017 / 13.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze