Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina provádí sociologický průzkum k ověření výstupů Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016

Kraj Vysočina provádí v těchto dnech sociologický průzkum, ve kterém ho zajímají možnosti zkvalitnění života obyvatel regionu. Obsahem dotazníku je ověření výstupů Veřejného fóra Kraje Vysočina, které se konalo v listopadu loňského roku. K zajištění průzkumu byla vysoutěžena firma Respond & Co., s.r.o.
 

 
 

Diskuse účastníků veřejného fóra z řad odborné i laické veřejnosti probíhala v těchto tematických oblastech: Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost; Vzdělávání; Zdravotnictví a zdravotní prevence; Sociální oblast a bydlení; Doprava; Veřejná správa, rozvoj, velké investice; Rozvoj venkova; Zemědělství a lesnictví; Životní prostředí; Kultura, památková péče a cestovní ruch; Volnočasové aktivity a sport a Stůl mladých. Bylo identifikováno deset hlavních problémů, kterými by se měl kraj v nejbližších letech zabývat.


„Účelem probíhajícího průzkumu je zjistit názor občanů na těchto 10 největších problémů kraje a zároveň, které problémy jako nejdůležitější na úrovni kraje sami občané. Srovnáním názorů veřejnosti a výstupů veřejného fóra dojde ke správnému pochopení toho, co nás v kraji trápí a co společnými silami můžeme ovlivnit a vyřešit. Děkujeme proto za odpovědný přístup k vyplnění dotazníku a věříme, že se nám společně podaří najít možnosti pro zkvalitnění života v našem kraji,“ uvedl Martin Hyský, zodpovědný politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.


Veřejné fórum i následný sociologický průzkum jsou jednou z aktivit v rámci realizace Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

 

Kontaktní osoba: Böhmová Jana, koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Odbor regionálního rozvoje, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 586.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.3.2017 / 9.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze