Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017

logo_FondVysočiny
Dotace na výstavbu a rekonstrukci odpočívek v rámci cyklotras a zpracování projektové dokumentace cyklostezek a na zlepšení povrchů komunikací v rámci sítě cyklotras (opravy a rekonstrukce místních a účelových komunikací)
 

 
 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 7. 2. 2017 schválilo další výzvu v oblasti podpory v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2017.


Cílem tohoto nového programu je podpora v oblasti cykloturistiky ve smyslu zkvalitňování komunikací sítě prioritně páteřních cyklotras s nadregionálním významem. Podpora je směřována do třech oblastí:

- podprogram A - Doprovodná infrastruktura

- podprogram B - Projektová dokumentace

- podprogram C - Povrchy cyklotras a cyklostezek 


Alokace grantového programu pro aktuální výzvu je v celkové výši 4 mil. Kč. Maximální výše možné podpory je 60% celkových uznatelných nákladů na jeden projekt maximálně však:

- podprogram A - 100 tis. Kč

- podprogram B - 200 tis. Kč

- podprogram C - 500 tis. Kč


Příjem žádostí je od 10. 3. 2017 do 17. 3. 2017 - POZOR na podmínky pro jednotlivé způsoby podání žádosti!


Realizace projektů probíhá od podpisu smlouvy o dotaci, ukončení realizace pak musí být nejpozději do 30. 9. 2018.


Kompletní znění výzvy, formulář žádosti a další náležitosti jsou ke stažení na odkazu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ ID dotace FV01982.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 21.2.2017 / 21.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Symboly kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze