Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bezpečnou nemocnicí 2016 na Vysočině je Nemocnice Třebíč

Vyhlášení výsledků soutěže Bezpečná nemocnice
Mezi vítěze 9. ročníku celostátní ankety Bezpečná nemocnice se zařadila i jedna z krajských nemocnic. Druhé místo získala Nemocnice Třebíč za projekt Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů, za vítěze zvolila hodnoticí komise Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha a třetí místo v soutěži, která pro rok 2016 nesla téma Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe, patří Nemocnici Blansko. Do letošního ročníku se přihlásilo 18 nemocnic s 20 projekty.
 

 
 

Zástupci vítězných zdravotnických zařízení si prestižní ocenění převzali z rukou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka dnes v podvečer v Horáckém divadle Jihlava. „Je pro mě skutečným potěšením, že s ohledem na úkoly, práci i plné nasazení ve zdravotnictví si ještě autoři každého jednoho originálního projektu najdou prostor a dokáží se s námi podělit o příklady dobré praxe. Děkuji všem nejen za tuto aktivitu, ale především za zájem odrážet trendy moderní medicíny v praxi a přispívat tak k neustálému zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek, který stejně jako v minulých letech převzal nad akcí záštitu.

 

Do 9. ročníku se přihlásilo 18 lůžkových zdravotnických zařízení s dvaceti projekty, z nichž hodnotící komise ocenila šest nejlepších, které získaly cenu hejtmana Kraje Vysočina a finanční odměnu od spolupracujícího partnera soutěže firmy Johnson & Johnson v celkové výši 150 tisíc korun. Peníze nemocnice využijí na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů.

 

Výsledky 9. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice:

 

1. místo Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Projekt: Bezpečná manipulace s léčivy

V rámci projektu byla do praxe zavedena elektronická evidence podávaných léčiv a paralelně bylo do organizační struktury nemocnice zařazeno nové pracoviště Farmakologistiky (FLOG), které se podílí na řízení a iniciaci toku léčiv mezi odbornými odděleními nemocnice. Hlavním úkolem nově vzniklého pracoviště bylo a je snížit náklady na nákup léčiv s maximálním využitím dostupných zásob na tzv. příručních skladech. V rámci zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče se zaměřením na snížení rizik v průběhu poskytování zdravotních služeb byla zavedena elektronická evidence podání léčiv.

 

2. místo Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Projekt: Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů v Nemocnici Třebíč pomocí sofistikovaného SW

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu s pomocí sofistikovaných informačních technologií a synergických pracovních postupů. Zvýšení bezpečnosti se týká všech aspektů provozu: bezpečí pacienta, ochrana personálu a celková provozní bezpečnost operačních sálů. Realizace projektu má dvě dimenze. Implementace technologie ve formě software a jeho podpůrné infrastruktury a implementace pracovních procesů. Implementované specializované softwarové řešení a jeho podpůrná infrastruktura umožňují bezpečněji elektronicky řídit provoz operačních sálů, zefektivnit utilizaci zdrojů, time-management a podpořit operační proces od naplánování operačního zákroku na ambulanci přes jeho realizaci v rámci hospitalizace až po pooperační péči. Cílem dalšího rozvoje je povýšení bezpečnosti v rovině pacienta za pomoci využití pokročilejších technologií v oblasti identifikace pacienta: identifikace čárovým kódem (1D nebo 2D) nebo jiné RFID technologie.

Konečným cílem projektu je plná elektronizace provozu operačních sálů, úplné osvojení technologie personálem a z toho vyplývající bezpečnější, standardizovaný a řízený proces realizace operačních postupů.

 

3. místo Nemocnice Blansko

Projekt: Prosím, polkněte si 2

Nemocnice Blansko se intenzivně věnuje problematice péče o pacienty s dysfagií (poruchou polykání). Každý pacient přijatý do nemocnice s touto diagnózou na neurologické oddělení JIP podléhá vstupnímu screeningu, na jehož základě jsou ihned stanovena nutriční opatření a plán týmové péče s cílem zajistit bezpečí pacienta a předejít rizikům komplikací. Standardizovaný program péče zavedený na pracovištích náležících pod iktové centrum byl, vzhledem k závažnosti problému, rozšířen i na ostatní lůžková oddělení nemocnice. Na základě poznatků z praxe bude zpracování jednoduchého instruktážního materiálu v podobě DVD, který bude sloužit jako edukační materiál pro nelékařský personál a současně i širokou laickou veřejnost.

 

4. místo Fakultní nemocnice Ostrava

Projekt: Fotodokumentace nehojících se ran ve FN Ostrava

 

5. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Projekt: Prevence kožních lézí na operačních sálech

 

6. místo Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Projekt: Efektivní řízení provozu centrálních operačních sálů – bezpečí pacienta a provozu

 

7. místo Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Projekt: Zlepšení monitoringu pacientů po anestezii na standardních lůžkách a v ambulantních provozech v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje

 

8. místo Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Projekt: Zajištění bezpečnosti personálu v nemocnici Třinec

 

9. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Projekt: Supervize ve zdravotnictví – zbytečnost nebo pomoc?

 

10. místo Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Projekt: Drzé mikroorganismy, víme jak na vás!!! Infekce spojené se zdravotní péčí. Nemocniční hygiena v SNO. Hygiena rukou zdravotníků a edukace veřejnosti v SNO.

 

11. - 12. místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Projekt: S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád

 

11. - 12. místo Fakultní nemocnice Hradec Králové

Projekt: Efektivní vyhodnocování Indikátorů kvality jako vhodného nástroje zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče

 

13. - 14. místo Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Projekt: Aby byl bonding porodní radostí

 

13. - 14. místo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Projekt: Strukturovaná medikace a lékové interakce

 

15. - 16. místo Nemocnice Na Homolce

Projekt: Projekt nácviků kardiopulmonálních resuscitací na kardiochirurgickém oddělení – řízený NLZP

 

15. - 16. místo Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Projekt: Navázání kontaktu a důvěry u pacientů před totální endoprotézou

 

17. místo Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Projekt: Vzdělávací kurz Pečovatel v domácí péči

 

18. místo Stodská nemocnice a.s.

Projekt: Čisté ruce zdravotníka – ochrana všech

 

19. místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Projekt: Nově zavedený systém práce na odběrovém boxu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

 

20. místo Nemocnice Boskovice s.r.o.

Projekt: Zvyšování bezpečnosti zdravotníků a kvality služeb díky snížení fluktuace lékařů a přetěžování personálu na základě inovace procesu řízení kariérního plánu nového lékaře

 

Souběžně se slavnostním vyhlášením 9. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice se dnes uskutečnil jubilejní 10. ročník konference Dny bezpečí. V krajském městě se setkala odborná veřejnost z oblasti zdravotnictví, partnerů soutěže a zástupců spolupracujících institucí, aby společně absolvovali zajímavé přednášky, představili si projekty Bezpečné nemocnice a také diskutovali u kulatých stolů.

 

Partnery soutěže jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o. p. s., a Česká asociace sester, o. s.


Druhé místo patří Nemocnici Třebíč

Druhé místo patří Nemocnici Třebíč


Úspěch v podobě pátého místa v soutěži zaznamenala Nemocnice Jihlava

Úspěch v podobě pátého místa v soutěži zaznamenala Nemocnice Jihlava


Zástupci Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha s vítězným projektem

Zástupci Ústřední vojneské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha s vítězným projektemSlavnostní večer zpříjemnil swingový orchestr z Třeště Zatrestband

Slavnostní večer zpříjemnil swingový orchestr z Třeště Zatrestband


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 19.1.2017 / 19.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze