Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí

„Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby“
 

 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí  

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh koncepce

Plán odpadového hospodářství Svazku obcí pro komunální služby

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též jen „návrh koncepce“). Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP242K.

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce.

Doba zveřejnění je 30 dnů od data vyvěšení.

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 17.1.2017 / 17.1.2017 | Úřední deska od-do: 17.1.2017-17.2.2017 | Zrušeno: 24.2.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze