Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrovolní hasiči na Vysočině si letos rozdělí až 64 miliónů korun (AUDIO)

Hasiči
Rok 2017 bude opět štědrý ke sborům dobrovolných hasičů. V případě Kraje Vysočina bude právě mezi ně rozděleno až 64 miliónů korun z rozpočtu kraje nebo prostřednictvím kraje. „Historicky kraj dotuje rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany a nákupy věcného vybavení. Za tímto účelem je v krajském rozpočtu vyčleněna částka 4,3 miliónu korun,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Další peníze jsou pro „dobráky“ připraveny na repase a opravy mobilní požární techniky nebo nákup nových stříkaček.
 

 
 

V roce 2017 je Kraj Vysočina připravený administrovat a rozdělit mezi žadatele z řad sborů dobrovolných hasičů:

  • Dotace na akceschopnost jednotek SDH obcí – 4,3 milionů korun – účelem dotace je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina ­– nákup věcného vybavení jednotky (ochranné pomůcky, nářadí, spotřební materiál, hasiva…), drobné opravy techniky, nákup PHM, revize a pojištění…;

  • Statní dotace od MV GŘ HZS ČR – v současné době není známa výše dotace na 2017, v roce 2016 to bylo 3,384 milionů korun – dotace je poskytována obcím na pohotovost vybraných JPO, mzdy členů jednotky, odbornou přípravu, věcné vybavení, náhrady za zásahy jednotky mimo katastrální území obce;

  • Dotace na dopravní automobily – stát poskytne k rozdělení obcím v Kraji Vysočina na rok 2017 až 31 milionů korun. Kraj se zavázal přispět ze svého rozpočtu obcím, které získají státní dotaci, částkou do výše 2/3 státní dotace, což může být až 20,66 milionů korun;

  • Dotace na repase a opravy mobilní požární techniky (cisternové automobilové stříkačky) – v roce 2017 plánuje kraj rozdělit až 1,5 milionů korun. Dotace bude poskytnuta obcím, které si požádaly na podzim loňského roku a splnily podmínky dotačního programu.

  • Dotace na nákup nových cisternových automobilových stříkaček – předpokládá se, že obcím, které v letošním roce obdrží státní dotaci na nákup CAS, kraj přispěje ze svého rozpočtu. Dosavadní praxe byla taková, že kraj přispěl obci 500 tisíc korun. V roce 2016 realizovaly nákup nové CAS čtyři obce, v letošním roce to bude pět obcí.

Celkem tak mohou obce z uvedených programů a podpor získat až cca 64 milionů korun – 35 milionů korun státní dotace, která je poskytována ve spolupráci s Krajem Vysočina, a 29 milionů korun, které formou dotací poskytne Kraj Vysočina.

 

V roce 2016 poskytl Kraj Vysočina obcím na požární ochranu 17,67 milionů korun. „Šlo o historicky nejvyšší částku, kterou kraj vyčlenil a rozdělil. V předchozích letech se výše vlastní krajské podpory pohybovala mezi šesti až devíti miliony korun,“  uzavřel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

  • Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz
  • Audio: Monika Brothánková

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 13.1.2017 / 13.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze