Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuální otevřené výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
OP PIK
Přehled aktuálně otevřených výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
 

 
 
Bližší informace k jednotlivým výzvám získáte na odkazech uvedených ve sloupci "Program podpory" nebo v regionální kanceláři Agentury pro podporu podnikání a inovací (API) v Kraji Vysočina -  Komenského 31,
586 01 Jihlava, tel.: +420 296 342 994, e-mail: jihlava@agentura-api.org


Vyhlášení výzvy

Zahájení příjmu

Ukončení příjmu

Program podpory

Zaměření programu podpory

29. 11. 2016

20. 1. 2017

20. 4. 2017

Aplikace – Výzva III

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

28. 11. 2016

1. 2. 2017

28. 4. 2017

Služby infrastruktury – Výzva III

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

28. 11. 2016

18. 1. 2017

18. 4. 2017

Inovace – Výzva III (inovační projekt)

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

28. 11. 2016

15. 12. 2016

30. 3. 2018

Úspory energie – Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

11. 11. 2016

1. 12. 2016

2. 1. 2018

Smart grids II – Výzva II

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

11. 11. 2016

16. 1. 2017

17. 4. 2017

Potenciál – Výzva III

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

11. 11. 2016

9. 12. 2016

28. 2. 2017

Technologie – Výzva IV

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

11. 11. 2016

9. 12. 2016

28. 2. 2017

Technologie – Výzva V (pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

24. 10. 2016

7. 11. 2016

7. 2. 2017

Partnerství znalostního transferu – Výzva II

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

24. 10. 2016

7. 11. 2016

7. 4. 2017

Spolupráce – Klastry – Výzva III

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

24. 10. 2016

7. 11. 2016

31. 1. 2017

Marketing – Výzva II

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

24. 10. 2016

14. 11. 2016

14. 2. 2017

Školicí střediska – Výzva II

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

24. 10. 2016

16. 11. 2016

16. 2. 2017

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Budování a modernizace datových center

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016

16. 11. 2016

16. 2. 2017

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016

16. 11. 2016

16. 2. 2017

ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

24. 10. 2016

16. 11. 2016

16. 2. 2017

ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center

31. 5. 2016

1. 6. 2016

31. 5. 2017

Inovační vouchery – Výzva I

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

15. 12. 2015

4. 1. 2016

31. 12. 2017

Inovace – Výzva II (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 4.1.2017 / 4.1.2017 | Zveřejnit od-do: 4.1.2017-3.4.2017
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Podpora podnikání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze