Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Národní program podpory rozvoje cestovního ruchu v regionech - podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100) - 1. výzva 2017

logo_MMR
Podporu rozvoje zejména doprovodné infrastruktury cyklotras (odpočívky, sociální zařízení nebo parkování kol), rozvoj ekologicky šetrné dopravy (cyklobusy) v regionu nebo realizaci navigačních systémů pro návštěvníky umožňuje v oblasti cyklo např. samosprávným celkům, mikroregionům, NNO nebo destinačním společnostem nový dotační titul MMR.
 

 
 

Do 6. 1. 2017 (2. 1. 2017 prodlouženo rozhodnutím ministryně na 16. 1. 2017)  mohou oprávnění žadatelé předkládat projekty do podprogramu NPPCRR zaměřeného na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.


V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):
DT č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit,
DT č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
DT č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.


Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017. Projekty mohou být v rozmezí 250 000 Kč - 5 000 000 Kč celkových uznatelných nákladů, u DT č. 1 až 10 000 000 Kč. Doba realizace akce je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce, tj. v prosinci roku 2018. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.


Kompletní znění výzvy a zásady pro žadatele naleznete na webu MMR: http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 3.1.2017 / 3.1.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Symboly kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze