Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina

Logo
Cílem projektu je podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele.
 

Odkazy


 
 

Logo

Předkládaný projekt se zaměřuje na posílení institucionálního zajištění - strategického uchopení i praktického uplatňování principů rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Klade si za cíl podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele.

 

Na základě dosavadních zkušeností a komplexního zmapování stávajícího stavu v oblasti uplatňování rovných příležitostí, který bude proveden s využitím globálního auditu rovných příležitostí a evaluace strategie pro rovné příležitosti, usiluje projekt o zhodnocení stávajícího přístupu k problematice rovných příležitostí, a to zejména z pohledu jeho silných stránek, nedostatků, příležitostí a prostoru ke zlepšení, hrozeb a rizik vyplývajících z jejich neřešení. Výstupy z těchto analytických podkladů budou využity k nastavení inovovaného, uceleného a systémového přístupu, který umožní postihnout všechny oblasti rovných příležitostí, integrovat tematiku rovných příležitostí jako nedílný prvek řízení lidských zdrojů v rámci krajského úřadu, a optimalizovat související organizační a personální procesy, vč. nastavení konkrétních opatření a nástrojů vedoucích ke zlepšování podmínek pro rovnost žen a mužů a pro slaďování pracovního a soukromého života zaměstnankyň a zaměstnanců.

 

Z pohledu konkrétních témat agendy rovných příležitostí v rámci kraje a krajského úřadu projekt přinese především:


  • systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, na vyrovnání zastoupení v oblasti age managementu, začleňování zdravotně i jinak znevýhodněných osob


  • zpracování a implementaci akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, na vyrovnání zastoupení v oblasti age managementu, začleňování zdravotně i jinak znevýhodněných osob


  • vytvoření doprovodných metodických dokumentů, které podpoří a usnadní implementaci agendy rovných příležitostí napříč organizací a jejími jednotlivými součástmi (krajským úřadem, jeho odbory a samostatnými odděleními, vrcholovým vedením) a které zároveň budou přenositelné a využitelné i pro další subjekty ve veřejné správě a veřejném sektoru, např. příspěvkové organizace zřizované krajem

 

Nedílnou součástí projektu je též zvýšení úrovně odborných dovedností a kompetencí expertek a expertů na oblasti rovných příležitostí a gender mainstreamingu v rámci kraje a krajského úřadu a další osvěta témat z oblasti rovných příležitostí v rámci seminářů, workshopů či kulatých stolů.


Dosud realizované aktivity

  1. Globální audit rovných příležitostí a oblastí vytváření příležitostí pro slaďování osobního a pracovního života zaměstnankyň a zaměstnanců v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (květen - listopad 2017)
  2. Zpracování nezávislé evaluace Strategie uplatňování principu rovnosti v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (říjen - prosinec 2017)
  3. Tvorba metodiky provádění auditů rovných příležitostí a v oblasti vytváření příležitostí pro slaďování osobního a pracovního života zaměstnankyň a zaměstnanců v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (prosinec 2017 - březen 2018)
  4. Tvorba metodiky implementace přístupů rovných příležitostí do praxe organizace veřejné správy a služeb (únor - červen 2018)
  5. Zpracování a implementace akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů nejen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích (září - prosinec 2018)
  6. Systémové zavedení nástrojů pro vyrovnání zastoupení žen a mužů nejen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích (prosinec 2018 - únor 2019)
 

Odkazy

 
Projekt "Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina" je spolufinancován Evropskou unií.
Zodpovídá: Ing. Lenka Matoušková
Vytvořeno / změněno: 28.12.2016 / 28.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze