Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nemocnice Nové Město na Moravě po novém roce najede na směnný provoz

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě informovalo vedení Kraje Vysočina o nutnosti zavedení směnného provozu počínaje 1. lednem 2017. Zhruba dvě třetiny lékařů vypověděly dohody o pracovní činnosti, které jsou nutné pro zajištění pohotovostí. Jejich akceptaci podmínili nereálným navýšením odměn za služby a navýšením i základního tarifu. Od nového roku mají nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnický personál krajských nemocnic garantovány nárůsty tarifních mezd o 10%. Astronomické požadavky lékařů z novoměstské nemocnice na další nárůst nejen odměn o další desítky procent jsou pro nemocnici i kraj mimo jejich současné finanční možnosti. „S ohledem na snahu nemocnice zachovat akutní lékařskou péči bylo rozhodnuto, že od 1. 1. 2017 bude nemocnice poskytovat sice plnou akutní péči, ale k určitému omezení dojde v provozu ambulancí a plánovaných výkonů napříč odbornostmi,“ informovala ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě Věra Palečková.
 

 
 

Tisková zpráva Nemocnice Nové Město na Moravě


Od ledna začíná v novoměstské nemocnici směnný provoz.
Důvodem jsou vysoké platové požadavky lékařů

Vzhledem k nesplnitelným požadavkům asi dvou třetin lékařů Nemocnice Nové Město na Moravě a marné snaze vedení nemocnice na dohodě nebo přijatelném kompromisu pro zvýšení platů a odměn za služby přejde novoměstská nemocnice od 1. ledna 2017 na směnný provoz.

Přestože všichni zaměstnanci nemocnice dostanou od ledna přidáno 10% do tarifních platů, část lékařů vypověděla dohody o pracovní činnosti a požaduje pro sebe další navýšení platů, které by znamenalo dalších 25 milionů korun z rozpočtu nemocnice.

Nemocnice Nové Město na Moravě bude i nadále poskytovat bezpečnou akutní péči. V následujících týdnech však patrně dojde k odkládání plánovaných operací a nezbytně také k omezení provozu některých ambulancí.

Pacienti, kterých se změny provozu oddělení a ambulancí budou týkat, budou včas informováni.

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě


„Velmi nás tato situace mrzí a překvapila nás. Nemocnice Nové Město na Moravě ji musí paradoxně řešit v době, kdy nejen lékaři dostávají nejvyšší navýšení základu platů za poslední roky. I v ostatních nemocnicích je personál velmi vytížen, ale lékaři jsou ochotni akceptovat 10% navýšení, tedy první diskutovanou část zlepšování situace platů ve zdravotnictví, nebo přistoupit  na kompromisy neohrožující rozvoj nemocnice včetně pořizování nových technologií. Pouze v Nemocnici Nové Město na Moravě trvají lékaři na svých požadavcích okamžitého prudkého nárůstu plateb za služby. V případě jejich neakceptace ze strany nemocnice sami navrhli, aby nemocnice připravila směnný provoz. Ostatní zdravotnický personál s navrhovaným desetiprocentním navýšením souhlasí,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Nastolené finanční požadavky jsou pro nemocnici  i kraj  absolutně nereálné.

Podle informací vedení Nemocnice Nové Město na Moravě jsou výpovědi dohod lékaři zdůvodňovány přetížeností nebo zhoršováním kvalifikačního prostředí mezi lékaři. Zavedení směnného provozu minimálně jeden z jmenovaných problémů řeší. Lékaři budou mít více času na odpočinek. „Vývojem situace v Nemocnici Nové Město na Moravě a nerealistickými požadavky na odměňování jsem zaskočen, velmi zklamán a mohu se pacientům pouze omluvit. Kraj Vysočina dodržoval, v případě Nemocnice Nové Město na Moravě veškeré dohody, investoval na základě žádostí především lékařských odborníků obrovské peníze do jejího vybavení a provozu, a přesto nyní dochází k ohrožení činnosti nemocnice, protože může směnným provozem dojít k dlouhodobému poškození činnosti a výkonnosti nemocnice. Přesvědčení, že tyto postupy povedou ke změně v českém zdravotnictví, jsou bohužel liché. Povedou pouze ke zhoršení postavení Nemocnice Nové Město na Moravě a poškodí jen potřebné pacienty. Při vědomí odpovědnosti za veškeré služby, které kraj ve zdravotnictví, sociálních službách, školství atd. poskytuje zcela otevřeně prohlašuji, že nemáme kam ustoupit, nabízené 10% navýšení mezd rozhodnutých Vládou plně podpoříme. Ostatní mzdové požadavky jdoucí nad rámec tohoto usnesení odmítáme,“ komentuje situaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě a Kraje Vysočina považují za nutné a férové informovat veřejnost i lékaře Nemocnice Nové Město na Moravě otevřeně o případných opatření, která v různém rozsahu a v určité době budou muset být přijata:

 • Zavedení směnného provozu s udržením akutní péče
 • Omezení plánovaných operačních výkonů na neurčitou dobu
 • Omezení provozu některých ambulancí, prodloužení čekacích lhůt
 • Omezení provozu některých oddělení, v krajním případě jejich zrušení a nastavení pouze ambulantní péče
 • Ztráta výkonnosti nemocnice a pokles plateb zdravotních pojišťoven, do budoucna zásadně ovlivňující  financování a péči pro další roky, zvláště v roce uzavírání nových rámcových smluv
 • Rozhodnutí omezení až zastavení investic zřizovatele
 • Krácení úvazků a v krajním případě ukončování pracovních poměrů napříč všemi obory

Kraj Vysočina v této souvislosti nařídil okamžitou revizi aktuálních kapacit ostatních čtyř krajských nemocnic, na které budou v krajním případě odkazováni neobsloužení pacienti Nemocnice Nové Město na Moravě. „Míra kompromisu existuje, ale musí být v intencích slušnosti  a reálnosti,“ reagoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Největší krajské  i vlastní investice a přístrojové vybavení Nemocnice Nové Město na Moravě 

2016 Pořízení nejmodernějšího 3D mamografu s tomosyntézou (v době pořízení jím disponovalo pouze 5 pracovišť v ČR), předpokládaná částka 8,6 mil. Kč; 5,4 mil. Kč vysoutěžená částka (financováno z vlastních zdrojů nemocnice)

2016 Pořízení magnetické rezonance - předpokládané částky přístroj 44 mil. Kč, stavební úpravy pro jeho provoz 32 mil. Kč; vysoutěženo magnetická rezonance 32,4 mil. Kč (předfinancováno Krajem Vysočina s možností spoluúčasti IROP), stavební práce 11, 8 mil. Kč (financováno krajem) 

2011 Rekonstrukce interního pavilonu, 432 mil. Kč

 


Ohrožená investice

2017 – 2018 Novostavba Dětského pavilonu (vč. umístění ambulance ORL, neurologie a moderního zázemí pro lékaře a sestry)


 • Jitka Svatošová, oddělení tiskové
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
  e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.12.2016 / 21.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze