Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt RUMOBIL: Kvalitnější dopravní propojení pro venkovské regiony

Novoměstská doprava v novém
Kraj Vysočina, jeden z partnerů evropského projektu RUMOBIL, hostil ve středu 16. listopadu u příležitosti zahájení realizace projektu setkání s regionálními partnery - zástupci obcí, dopravců a dalších subjektů, které na Vysočině působí v oblasti dopravy. Cílem společného setkání bylo seznámení s projektem a představení možností, které tato spolupráce přinese pro zkvalitnění služeb veřejné dopravy pro obyvatele regionu.
 

 
 

„Už od roku 2007 se programy územní spolupráce v rámci politiky soudržnosti EU snaží povzbuzovat města a regiony z různých členských států k tomu, aby spolupracovaly na tématech a otázkách společného zájmu. Výsledkem je množství projektů ze všech oborů lidské činnosti, včetně dopravy. Mezi ně patří i RUMOBIL – Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change, nový strategický nadnárodní projekt, který si klade za cíl podpořit dostupnost a zlepšit propojení mezi regiony EU, zejména oblastmi s rozptýlenou sídelní strukturou, jako je Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Pavel Pacal.

 

Projektu se společně s Vysočinou účastní dalších 12 partnerů z šesti zemí střední Evropy, pod vedením Spolkového ministerstva pro místní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska.

 

Listopadové setkání v sídle kraje představilo významným regionálním partnerům plánované aktivity projektu. Ty se zaměřují na zlepšení organizace, dostupnosti a kvality služeb veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami, a nalezení inovativních řešení a přístupů k dopravnímu plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony. Jako klíčovou regionální aktivitu projektu Kraj Vysočina současně připravuje zavedení a pilotní provoz zcela nové dopravní linky, spojující centrum regionu s periferní oblastí, s cílem ověřit poptávku po takovéto službě v kontextu území typicky venkovského charakteru.

 

„Projekt Vysočině umožní inspirovat se zkušenostmi zahraničních partnerů a napomůže tak vhodně nastavit plánovaný systém Veřejné dopravy Vysočiny. Zároveň chceme tyto poznatky předávat našim partnerům v území a rozvíjet vzájemnou spolupráci tak, aby lepší dostupnost našeho regionu dlouhodobě přispívala k jeho růstu, atraktivitě a kvalitě života obyvatel,“ vysvětlila vedoucí odboru regionálního rozvoje Iveta Fryšová.

 

Projekt RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského charakteru dotčených demografickými změnami) získal podporu v rámci 1. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.


Logo
  • Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 22.11.2016 / 22.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze