Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Znovuvyhlášení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

Velký Pařezitý
Poprvé byla přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku vyhlášena v roce 1984, dnes už ale přes třicet let stará vyhláška neodpovídá současnému právnímu stavu a vytyčené území nezahrnuje všechny přírodní fenomény, které jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Proto dnes Rada Kraje Vysočina schválila nové nařízení zpracované odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, které se nově rozkládá na bezmála 28 hektarech katastrálního území Řásná.
 

 
 

„Přírodní rezervace chrání komplex oligotrofního rybníka s makrofytní vegetací a na něj navazující podmáčené rašelinné biotopy, hlavně rašelinné smrčiny, rašelinné březiny nebo údolní jasonovo-olšové luhy, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů, jako například vrbina kytkokvětá, ďáblík bahenní, čolek horský nebo ropucha obecná,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.


Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přírodě blízkých lesních porostech, které jsou předmětem ochrany. Naopak v nelesních částech je cílem ochrany pozastavení samovolných vývojových procesů tak, aby byl zachován dobrý stav přírodních biotopů a v důsledku toho také na ně vázaných chráněných druhů rostlin a živočichů.


Aktuálně má Kraj Vysočina v péči celkem 146 zvláště chráněných území, tj. přírodních rezervací a přírodních památek. Tento počet se v posledních dvou letech výrazněji zvyšoval především v souvislosti s procesem implementace soustavy Natura 2000. Případné vyhlášení dalších zvláště chráněných území bude Kraj Vysočina zvažovat s ohledem na aktuální možnosti a s ohledem na potřebu vytvoření optimální sítě chráněných území, ve které budou zastoupeny všechny výrazně ohrožené přírodní fenomény našeho regionu.


  • Jana Ehrenbergerová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 505, e-mail: ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 7.11.2016 / 7.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze