Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Veřejné fórum pomůže najít největší problémy kraje

Veřejné fórum
Opět po dvou letech bude Zdravý Kraj Vysočina pořádat Veřejné fórum. Odborníci budou shromažďovat podněty, nápady, náměty i připomínky k fungování jednotlivých oblastí života kraje. K původním jedenácti tématům přibude letos ještě tzv. stůl mladých. „Záleží nám na sdílení případných problémů i s mladou, impulsivní generací. Zajímá nás jejich pohled na život v kraji, chceme slyšet jejich problémy a z pozice kraje hledat uspokojivá řešení,“ říká radní Kraje Vysočina Martin Hyský. Veřejné Fórum Kraje Vysočina se bude konat 16. listopadu 2016 od 13:30 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, budova B (kongresové centrum).
 

 
 

Občané a především odborná veřejnost se budou moci v aktuálním ročníku Veřejného fóra Kraje Vysočina vyjádřit k následujícím tématům:

 • Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost
 • Vzdělávání
 • Zdravotnictví a zdravotní prevence
 • Sociální oblast a bydlení
 • Doprava, její infrastruktura a obslužnost
 • Veřejná správa, rozvoj, velké investice
 • Rozvoj venkova
 • Zemědělství a lesnictví
 • Životní prostředí
 • Kultura, památková péče, cestovní ruch
 • Volnočasové aktivity a sport
 • Stůl mladých

 

Z následné diskuze každého tematického stolu vzejdou dvě priority, které budou posuzovány v užším výběru TOP největších „problémů“ kraje. Účastníci veřejného fóra sami rozhodnou svými hlasy o pořadí a naléhavosti daných záležitostí s přihlédnutím k nutnosti a možnosti hledat jejich řešení na krajské úrovni. Deset TOP problémů Kraje Vysočina bude následně prověřeno veřejným průzkumem a budou představeny Zastupitelstvu Kraje Vysočina.


Mezi deset nejdiskutovanějších problémů minulých dvou let patřila například podpora intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina, špatný stav silniční infrastruktury nebo podpora technických a řemeslných oborů v oblasti vzdělávání dospělých.

Kraj Vysočina proto přispívá ke zvýšení zájmu mladé generace o studium zemědělských oborů, podporuje a propaguje zemědělskou produkci na celostátních akcích.

V souvislosti se silniční infrastrukturou byla v období 2015 až 2016 zrealizována celá řada oprav a investic do silnic II. a III. třídy. V roce 2016 byl vyhlášen Grantový program Rozvoj vesnice, který podpořil 26 měst a obcí při obnově silniční infrastruktury v jejich místních částech.

A podpora technických a řemeslných oborů se promítla do rozhodování vedení Kraje Vysočina. V letošním roce se realizoval projekt Rok řemesel, který přispívá k popularizaci řemeslného a odborného vzdělávání na středních školách. Projekt IPO Přírodní a technické obory zase vedl k užšímu propojení základních a středních škol ve zmíněných studijních oborech. Byl založen Teritoriální pakt zaměstnanosti jako komunikační platforma partnerů z území, kteří aktivně spolupracují v oblasti podpory zaměstnanosti, vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.


„Velmi nám záleží na tom, aby se s námi občané podělili o své názory, abychom o nich společně hovořili a určili, kterými problémy by se měl Kraj Vysočina v následujících dvou letech intenzívněji zabývat. Je pro nás důležité, že uvidíme, jaký je Kraj Vysočina očima svých obyvatel," uzavírá Martin Hyský.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agendy 21.


 LogaRadní Martin Hyský zahajuje Veřejné fórum

                         

 • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 7.11.2016 / 7.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze